Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 335 (3.343 registres)
veure17-cetosteroides (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
veurea peu coix (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureacantoide (DEM)
 miscel·lĂ nia
veureacaroide (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacetoĂŻna (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureAchard-Foix-Mouzon (DEM)
 epònims
veureĂ cid 5,8,11,14,17-eicosanpentaenoic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureĂ cid 8,11,14-eicosantrienoic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid N-2-acetamidoiminodiacètic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid acetilaminobenzoic (DEM)
 quĂ­mica
Cerca oi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

17-cetosteroides m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
Cetosteroides andrògens de 19 àtoms de carboni que tenen un grup carbonil en posició 17. Són formats a l’escorça suprarenal a partir del cortisol i en el testicle a partir de la testosterona. Ultra llur funció andrògena, intervenen en el metabolisme dels pròtids, del clor, del sodi i del potassi. Són eliminats per l’orina en quantitats que oscil·len entre 13 i 18 mg diaris en l’home i entre 7 i 10 mg en la dona. La valoració dels 17-cetosteroides urinaris permet d’estudiar les funcions testicular, corticosuprarenal i hipofítica.

a peu coix adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Amb un peu enlaire sense tocar a terra.

acantoide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
Semblant a una fulla d’acant, a una estructura espinosa o punxeguda.

acaroide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Semblant a un Ă car.
de milbenartig
en acarian, acaroid
es acaroide
fr acaroĂŻde
it acaroide

acetoĂŻna f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en acetoin subst.
es acetoĂ­na f.

Achard-Foix-Mouzon n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome d’Achard-Foix-Mouzon.

Ă cid 5,8,11,14,17-eicosanpentaenoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Important Ă cid gras no saturat precursor de les prostaglandines-3.

Ă cid 8,11,14-eicosantrienoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Precursor de les prostaglandines-1.
Sin. compl.: Ă cid bishomogammalinoleic

àcid N-2-acetamidoiminodiacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: ADA
quĂ­mica
en N-2-acetamidoiminodiacetic acid subst.

Ă cid acetilaminobenzoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Àcid, de fórmula CH3 CONH C6H4COOH, resultat de l’acetilació de l’àcid aminobenzoic i la forma en què aquest és eliminat.