Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 42 (413 registres)
veuread colorandam possessionem (DJC)
 dret romà
veureadaptació al color (DEM)
 oftalmologia
veureadenocarcinoma colorectal (DEM)
 gastroenterologia
 neurologia
 oncologia i radioteràpia
veureadenoma colorectal (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
veureagnòsia dels colors (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 oftalmologia
veureanalgèsia dolorosa (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
veureanàlisi colorimètrica (AQQ)
 química
veureangioneurosi dolorosa de la mamella (DEM)
 angiologia
 malalties i síndromes
 neurologia
 sinologia
veureargiles versicolors (DGEOL)
 geologia històrica
veureasimbòlia del dolor (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 malalties i síndromes
 neurologia
 salut mental
Cerca olor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ad colorandam possessionem [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Per a il·lustrar el títol de propietat sobre un bé i establir-ne els límits.
Ex.: El tribunal valorà el document autenticat presentat pel litigant ad colorandam possessionem, en el qual consta que és propietari d’una casa al terme municipal de Vinçà.

adaptació al color f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Adaptació que és resposta a les variacions del to o la brillantor dels colors.

adenocarcinoma colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
neurologia
oncologia i radioteràpia
Adenocarcinoma ben diferenciat o moderadament diferenciat del còlon o del recte, secretor de quantitats variables de mucina i localitzat preferentment en l’àrea rectosigmoïdal. Hom en distingeix dues varietats macroscòpiques de creixement: polipoide, més freqüent en el còlon dret, i anular o o estenosant, de predomini en el còlon esquerre. S’han proposat diverses classificacions d’estadificació del tumor, la més acceptada de les quals és la de Dukes, modificada per Astler i Coller. Les metàstasis s’efectuen principalment en els ganglis limfàtics regionals i en el fetge. Altres localitzacions metastàtiques relativament freqüents són el peritoneu, el fetge, el pulmó i els ovaris. Hom n’ha identificat diverses condicions genètiques que predisposen l’aparició del tumor: poliposi còlica familiar, càncer colorectal hereditari no lligat a la poliposi (síndrome de Lynch), síndrome de Torre-Muir i càncer colorectal familiar. Altres factors predisposants són la malaltia inflamatòria intestinal i la irradiació pelviana.

adenoma colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
Tumor epitelial benigne del còlon i del recte. Comprèn l’adenoma tubular o pòlip adenomatós i l’adenoma vellós.

agnòsia dels colors f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
oftalmologia
Agnòsia visual caracteritzada per una alteració de la identificació dels colors.

analgèsia dolorosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
Aparició de dolor en una zona que està desnervada o anestesiada; més pròpiament dita anestèsia dolorosa.
Sin. compl.: analgèsia àlgera

anàlisi colorimètrica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Anàlisi espectrofotomètrica que utilitza la radiació visible.
en colorimetric analysis subst.

angioneurosi dolorosa de la mamella f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
malalties i síndromes
neurologia
sinologia
Neurosi vasoconstrictiva de la glàndula mamària, que es manifesta per dolors espasmòdics bàsicament al mugró.

argiles versicolors f. pl.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Nom donat a les argiles del Keuper.
Sin.: argiles bigarrades f. pl.

asimbòlia del dolor f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i síndromes
neurologia
salut mental
Incapacitat total o incompleta de reacció enfront de les sensacions doloroses. El malalt pot arribar a autolesionar-se i sorprendre’s de la seva manca de reacció. Aquesta actitud pot estendre’s àdhuc a les situacions de perill. Es conserven les reaccions vegetatives al dolor i el malalt és capaç d’entendre el caràcter nociu del dolor.
V. t.: asomatognòsia f.