Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureaprofitament d’oportunitats (FONECO)
 economia
veurecost d’oportunitat (FONECO)
 economia
veurecost d’oportunitat1 (DCA)
 economia
veurecost d’oportunitat2 (DCA)
 economia
veureoportunitat relativa (INFCOM1)
 infermeria comunitària
veuresegona oportunitat (DJC)
 dret mercantil
veuretemps d’oportunitat1 (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuretemps d’oportunitat2 (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuretemps d’oportunitat d’infiltració (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca oportunitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprofitament d’oportunitats c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en opportunity exploitation subst.

cost d’oportunitat c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Cost real de qualsevol cosa, allò a què cal renunciar per a obtenir-la.
en opportunity cost subst.

cost d’oportunitat1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Cost derivat de sacrificar el millor ús d’entre els possibles usos alternatius d’un bé o un factor quan aquest s’aplica a una producció determinada.
en opportunity cost subst.
es coste de oportunidad m.
fr coût d’occasion m.

cost d’oportunitat2 m. per ext.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Cost d’una determinada activitat mesurat com la diferència amb el cost de fer-ne una altra, per ex., el cost d’oportunitat del temps de lleure es pot mesurar com el salari que es guanyaria si es treballés durant aquest temps. La consideració dels costos d’oportunitat (considerant també els costos ambientals) ajuda a assignar els recursos al millor ús, ja que es consideren tant els costos explícits com els implícits. S’empra per a l’assignació dels usos del sòl, per a l’elecció del tipus de conreus, de les pràctiques agrícoles, etc.
en opportunity cost subst.
es coste de oportunidad m.
fr coût d’occasion m.

oportunitat relativa f.
Infermeria comunitària (1a part)
infermeria comunitària
en odds ratio subst.
es oportunidad relativa f.

segona oportunitat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Procediment legal que permet cancel·lar deutes a persones físiques, siguin o no empresàries, en situacions d’insolvència, i en què, si es donen els requisits necessaris, es poden eliminar totalment o parcialment aquests deutes.
es segunda oportunidad

temps d’oportunitat1 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Temps transcorregut des de l’inici de la infiltració de l’aigua en el sòl.
Sin. compl.: temps d’oportunitat d’infiltració c. nom. m.
en opportunity time
es tiempo de oportunidad
fr temps d’opportunité
gl tempo de oportunidade
pt tempo de oportunidade

temps d’oportunitat2 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Període de temps durant el qual l’aigua està en contacte amb la superfície del sòl, en un reg de superfície (per inundació o per solcs). L’aigua s’infiltra i el front d’humectació arriba a una profunditat de sòl determinada. Varia d’un punt a un altre del camp i, com més uniforme sigui, més uniforme serà la distribució de l’aigua al camp.
Sin. compl.: temps d’oportunitat d’infiltració c. nom. m.
en opportunity time
es tiempo de oportunidad
fr temps d’opportunité
gl tempo de oportunidade
pt tempo de oportunidade

temps d’oportunitat d’infiltració c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Temps d’oportunitat1; temps d’oportunitat2.
Sin. pref.: temps d’oportunitat1 c. nom. m., temps d’oportunitat2 c. nom. m.
es tiempo de oportunidad de infiltración
gl tempo de oportunidade de infiltración
pt tempo de oportunidade de infiltração