Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureadoptar (CINZ)
 zoologia
veureadoptar1 (DJC)
 dret civil
veureadoptar2 (DJC)
 dret públic
veurecooptar (DJC)
 dret
veurefotoptarmosi (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
Cerca optar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adoptar v. tr.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Emprar un nom no disponible com a nom vàlid d'un tàxon, de manera que quedi establert com un nom nou amb el seu propi autor i la seva pròpia data.
en to adopt v.

adoptar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Prendre com a fill {el qui no ho és per generació}.
Ex.: Les persones que han estat adoptades tenen dret a heretar, igual que qualsevol fill biològic.
Sin. compl.: afillar v. tr., afillar-se v. tr. pron.
es adoptar

adoptar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Prendre {una resolució o un acord} després d’un examen o una deliberació.
Ex.: El Ple de l’Ajuntament ha adoptat una sèrie d’acords per a la millora del poble.
es adoptar

cooptar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer entrar {nous membres} en una corporació amb els vots dels membres que ja en formen part.
Ex.: És difícil cooptar nous membres; per tant, hauran d’entrar mitjançant un altre procediment.
es cooptar

fotoptarmosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
Aparició d’esternuts quan una llum viva incideix sobre la retina.