Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureaclarida ordinària (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaprofitament extraordinari (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaprofitament ordinari (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureberil ordinari (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureberil ordinari (VMIN)
 mineralogia
veurecognitio extraordinaria (DJC)
 dret romà
veurecomunitat ordinària (DJC)
 dret civil
veurecomunitat ordinària indivisa (DJC)
 dret civil
veured’ordinari (DJC)
 dret
veuredeclaració de càrrega contaminant abocada ordinària (DCA)
 residus
Cerca ordinari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclarida ordinària c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura B.
Sin. pref.: aclarida baixa c. nom. f.

aprofitament extraordinari c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

aprofitament ordinari c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

beril ordinari m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat qualsevol del beril que no té valor com a gemma.
Ant.: beril noble m.
Sin. compl.: beril comú m.
es berilo común, berilo ordinario

beril ordinari c. nom. m. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: beril comú c. nom. m.

cognitio extraordinaria [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
V.: cognitio extra ordinem c. nom. f.

comunitat ordinària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Comunitat romana.
Sin. pref.: comunitat romana c. nom. f.
es comunidad ordinaria

comunitat ordinària indivisa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Comunitat romana.
Sin. pref.: comunitat romana c. nom. f.
es comunidad ordinaria indivisa

d’ordinari loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Habitualment o segons l’ordre acostumat.
Ex.: D’ordinari, les mesures cautelats s’han de sol·licitar juntament amb la demanda principal.
es de ordinario

declaració de càrrega contaminant abocada ordinària f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Declaració de càrrega contaminant abocada per a aquells usuaris que presentin irregularitats rellevants en els seus abocaments d’aigües residuals, com ara puntes de contaminació, discontinuïtats en els períodes en què s’aboca, entre d’altres.
es declaración de carga contaminante vertida ordinaria f.