Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureimatge de tubs d’orgue (DEM)
 gastroenterologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureorgue (NOV)
 enginyeria
veureorgue basĂ ltic (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
veureorgue de basalt (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
veureorgue de glaç (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureorgue geològic (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureorgues (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureporgueres (DAGRIC)
 agricultura
veureporguerina (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca orgue a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

imatge de tubs d’orgue f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aspecte radiològic de la juxtaposició d’imatges hidroaèries múltiples que hom observa, a vegades, en l’oclusió intestinal aguda.

orgue m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 22 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 41 de la quarta sèrie.

orgue basĂ ltic m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
Massa de prismes verticals que recorda els tubs d’un orgue, després de la solidificació de la lava.
Sin.: columnata basĂ ltica f.
Sin. abs.: orgue de basalt m.
en basalt columns
es órgano basáltico
fr colonnade volcanique, orgue basaltique, orgue de lave

orgue de basalt m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcĂ nica
Orgue basĂ ltic.

orgue de glaç m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Formació de neu endurida, o de glaç, en un vessant muntanyós molt rost i que té morfologia ondulada, com els solcs i crestalls, de pocs dm a diversos m d’amplada i orientats segons el màxim pendent; per això recorden els tubs d’un orgue. Aquesta morfologia és causada pels despreniments de la neu endurida, o del glaç, i l’esllavissada següent.

orgue geològic m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat superficial oberta a les calcĂ ries i reblerta de materials vistos en secciĂł vertical.
en sandpipe
fr cavité tubulaire sableuse, orgues géologiques

orgues m. pl.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Relleu erosiu elaborat en una formació terrígena tendra, en forma de torres més o menys còniques, de flancs verticals o subverticals, coronades per un bloc de pedra o una capa més resistent constituïda per fragments de capes de conglomerats; per ex., els orgues d’Illa de Tet, formats per un conjunt basal vermellós rutilant, sobre el sòcol granític o paleozoic, sobremuntat pel Pliocè argilosorrenc, blanquinós a ocre.
V. t.: pilar coronat m.
en earth pillars
fr cheminées de fées, dames coiffées, demoiselles coiffées

porgueres f. pl.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Restes que queden al garbell un cop s’ha porgat el blat o altres cereals.
Sin. compl.: garbelladures f. pl., porgadures f. pl.
es ahechaduras f. pl., granzas f. pl.

porguerina f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Pols de pedrera.