Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (117 registres)
veureaigua oxigenada (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veurealliberament d’oxigen (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureatoxigen -Ă­gena (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 toxicologia
veurebacteri toxigen (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebarrera d’oxigen (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veure1,5-bisfosfat de ribulosa-carboxilasa/oxigenasa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurebomba d’oxigen (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 pneumologia
veurecanvi provocat per la unió d’oxigen (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecicle de l’oxigen (DCA)
 biologia
veureciclooxigenasa 1 (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca oxigen a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua oxigenada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Peròxid d’hidrogen, de fórmula H2O2. És un àcid molt feble i és utilitzada sempre en solució aquosa, en concentracions que varien i s’expressen sovint indicant el volum d’oxigen que poden donar per descomposició. Ha estat molt emprada com a antisèptic i desinfectant.

alliberament d’oxigen c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: diòxid de carboni c. nom. m., efecte de Bohr c. nom. m., hemoglobina f.
en oxygen release subst.

atoxigen -Ă­gena adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
toxicologia
Que no produeix o elabora toxines.

bacteri toxigen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Microorganisme que produeix una toxina, endotoxina o exotoxina.

barrera d’oxigen f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Barrera d’oxidació.
fr barrière d’oxydation

1,5-bisfosfat de ribulosa-carboxilasa/oxigenasa c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
Sin. compl.: rubisco f.
en ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase subst.

bomba d’oxigen f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
pneumologia
Recipient de goma o de ferro que conté oxigen per a administrar-lo als qui pateixen d’insuficiència respiratòria.

canvi provocat per la unió d’oxigen c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en oxygen-binding-induced change subst.

cicle de l’oxigen m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Conjunt de processos de les cèl·lules fotosintètiques, que produeixen oxigen, i de les heteròtrofes, que el consumeixen. Algunes plantes i els animals utilitzen l’oxigen per a la respiració i el retornen en forma de diòxid de carboni, emprat per les algues i les plantes verdes durant el procés de fotosíntesi en el qual es torna a desprendre oxigen. L’activitat humana ha alterat el cicle de l’oxigen a causa de la crema de combustibles, la reducció de la vegetació natural, etc., però sembla que el nivell d’oxigen en l’atmosfera es manté estable.
en oxygen cycle subst.
es ciclo del oxĂ­geno m.
fr cycle de l’oxygène m.

ciclooxigenasa 1 c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
sigla: COX1
bioquĂ­mica
en cyclooxygenase 1 subst.