Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 76 (760 registres)
veureabatre pel vent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabissopelàgic | abissopelàgica (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureabscés pelvià (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureabscés pelvirectal superior (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacantoma de la beina del pèl (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
veureacantopelvis (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veureàcid pelargònic (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
 química
veureacudir en apel·lació (DJC)
 dret processal
veureadenocarcinoma de la pelvis renal (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 urologia
veureadherir-se a l’apel·lació (DJC)
 dret penal
Cerca pèl a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abatre pel vent c. v.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tirar a terra una cosa que es trobava vertical, a causa de la força de vent (p. ex., un arbre abatut pel vent).
en windthrow
es derribar por el viento
fr abattre par le vent
gl derrubar polo vento
pt derrubada pelo vento

abissopelàgic | abissopelàgica adj.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
1. Relatiu o pertanyent al submedi pelàgic, situat a profunditats compreses entre 2.000 i 6.000 m.
2. Relatiu o pertanyent a l’ambient oceànic abissal.
Sin. compl.: pelàgicoabissal adj.
en abyssopelagic
es pelágico-abisal
fr abyssopélagique

abscés pelvià m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés situat dins la cavitat peritoneal, que apareix com a complicació d’una peritonitis i que es localitza a la regió pelviana, especialment al fons del sac de Douglas.

abscés pelvirectal superior m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés anorectal desenvolupat per sobre de l’elevador de l’anus. És més greu que l’abscés isquiorectal, car la seva difusió pot esdevenir més gran (cel·lulitis pelviana). És un veritable flegmó subperitoneal. Pot obrir-se espontàniament en la llum rectal o travessar l’elevador i penetrar en la fossa isquiorectal.

acantoma de la beina del pèl m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
Tumor benigne originat a partir de l’epiteli dels fol·licles pilosos, que es presenta en forma d’una pàpula lleugerament sobreelevada, del color de la pell, solitària, amb una obertura central semblant a un porus, i plena de restes de queratina. Es localitza a la pell del llavi superior, el front o la cara anterior de coll.

acantopelvis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Pelvis amb la cresta del pubis molt aguda i prominent.
Sin. compl.: acantopèlix

àcid pelargònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
química
Àcid nonanoic, de fórmula CH3(CH2)7COOH, àcid monocarboxílic saturat. És un oli incolor present en diverses varietats del gerani de jardí (Pelargonium sp); és emprat en síntesi orgànica, aromatitzants i en la indústria farmacèutica.

acudir en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Refutar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: La demandada no va poder acudir en apel·lació la sentència dictada pel jutge d’instància.
Sin. compl.: impugnar en apel·lació c. v., recórrer en apel·lació c. v.
es acudir en apelación

adenocarcinoma de la pelvis renal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
urologia
Neoplàsia rara originada en la pelvis renal i els calzes, caracteritzada per la secreció de mucina i la presència d’estructures glandulars. És possible l’existència de cèl·lules d’anell sigil·lar. La seva histogènesi està íntimament relacionada amb la metaplàsia glandular de l’epiteli transicional, induïda per una inflamació crònica de llarga duració, algunes vegades en relació amb la presència de litiasi renal.

adherir-se a l’apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
En el procés judicial, el litigant que ha consentit una resolució, aprofitar-se de l’apel·lació interposada per un altre litigant per a impugnar els aspectes de la resolució que li són gravosos i contra els quals inicialment no havia recorregut.
Ex.: L’altra litigant es va adherir a l’apel·lació raonant, en l’escrit d’oposició, els punts en els quals creia que li era perjudicial l’acord.
es adherirse a la apelación