Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (120 registres)
veureacció publiciana (DJC)
 dret romà
veureactio Publiciana (DJC)
 dret romà
veureactio Publiciana in rem (DJC)
 dret romà
veureadministració pública (VOCFOR)
 generalitats
veureAdministració pública (DJC)
 dret públic
veureager publicus (DJC)
 dret romà
veureassistència pública (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
veurebé d’ús públic (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurebé de domini públic (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurebé de domini públic (DJC)
 dret públic
Cerca públic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció publiciana c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció mitjançant la qual es protegeix els posseïdors de bona fe.
Ex.: L’exercici de l’acció publiciana és incompatible amb el règim jurídic que es desprèn de l’article 121-22 Codi civil català.
Sin. compl.: actio Publiciana c. nom. f.
es acción publiciana

actio Publiciana [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció publiciana.
Sin. compl.: actio Publiciana in rem c. nom. f.
Sin. pref.: acció publiciana c. nom. f.

actio Publiciana in rem [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Actio Publiciana.
Sin. pref.: actio Publiciana c. nom. f.

administració pública c. nom. f.
Vocabulari forestal
generalitats

Administració pública c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Conjunt d’òrgans, jeràrquicament ordenats, que actuen amb personalitat jurídica única sota la direcció del govern o de la presidència d’una institució pública per a desenvolupar les funcions executives de caràcter administratiu que són de la seva competència.
es Administración pública

ager publicus [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Terra pública.

assistència pública f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
Conjunt de serveis que manté l’administració pública per a assistir, quasi sempre gratuïtament, els qui d’una manera momentània o permanent no disposen de mitjans econòmics per a satisfer necessitats ineludibles (menjar, serveis mèdics o hospitalaris, allotjament, maternitat, orfenesa, etc.). L’assistència pública ha estat sempre complementada per l’acció de la beneficència particular o privada, però modernament els seus serveis són totalment o parcialment assumits, a molts països, per la seguretat social.
Sin. compl.: beneficència pública

bé d’ús públic c. nom. m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

bé de domini públic c. nom. m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. compl.: bé demanial c. nom. m.
es bien demanial c. nom. m.

bé de domini públic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Bé que pertany a una entitat pública i és destinat directament al compliment d’un fi públic propi del seu titular.
Sin. compl.: bé demanial c. nom. m.
V. t.: bé comunal c. nom. m.
es bien de dominio público