Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecasa de pagès (DMCSC)
 gestiĂł i Ăşs sostenible del sòl
veurecasa de pagès (DAGRIC)
 agricultura
veurepagès | pagesa1 (ATGC)
 geografia
veurepagès | pagesa1 (DJC)
 dret
veurepagès | pagesa (DAGRIC)
 agricultura
veurepagès | pagesa2 (ATGC)
 geografia
veurepagès | pagesa2 (DJC)
 dret
veurepagès de remença | pagesa de remença (DJC)
 història del dret
veurepagesia (ATGC)
 geografia
veurepagesia (DAGRIC)
 agricultura
Cerca pagès a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

casa de pagès c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
En l’àmbit agrícola tradicional, casa, generalment aïllada, en la qual habiten els propietaris d’una explotació agrícola, i de vegades també les persones que porten els camps, que inclou les terres de conreu, els estables i altres instal·lacions dedicades a la producció agropecuària. A les diferents parts d’Espanya rep noms específics, com ara mas o masia a Catalunya i cortijo a Andalusia.
Sin. compl.: mas m., masia f.
en cottage farm, small farm
es casa de campo
fr petite maison, cottage
gl casa de campo, casal, casarĂ­o
pt casa de campo

casa de pagès f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Casa situada fora d’un nucli de població destinada a tasques agrícoles.
Sin.: casa de camp f.
es casa de campo f.

pagès | pagesa1 m. | f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Treballador agrĂ­cola | treballadora agrĂ­cola.

pagès | pagesa1 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Home o dona del camp.
Ex.: Les pageses munten parades de fruita i verdura a l’esplanada que hi ha davant el mercat municipal.
es campesino | campesina, payés | payesa

pagès | pagesa m. | f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Persona que es dedica a l’agricultura.
Sin.: agricultor | agricultora m. | f.
es agricultor | agricultora m. | f., campesino | campesina m. | f.

pagès | pagesa2 adj.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Relatiu o pertanyent a l’activitat econòmica del camp, a la casa del treballador agrícola, etc.

pagès | pagesa2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que es dedica al conreu de la terra.
Ex.: Els pagesos s’han organitzat en sindicats específics per a la defensa de llurs drets.
es campesino | campesina, payés | payesa

pagès de remença | pagesa de remença c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
A l’edat mitjana, pagès o pagesa adscrit a un mas o a terres que només podia abandonar mitjançant el pagament de la remença.
Sin. compl.: home de remença | dona de remença c. nom. m. | c. nom. f., homo de redemptione c. nom. m., remença3 m.
V. t.: mal ús c. nom. m., remença1 f.
es payés de remensa | payesa de remensa

pagesia f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Conjunt de treballadors agrĂ­coles.

pagesia f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Conjunt dels estrats rurals que treballen la terra, amb formes, obligacions i organitzaciĂł social amb una certa unitat, definida per un sistema de vida i una cultura.
es campesinado m.