Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureacció paral·lela (LBC)
 cinema
veureagrupació paral·lela (DGEOL)
 cristal·lografia
veureauscultació paral·lela (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecontextura de birefringència estriada paral·lela (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecontextura de birefringència estriada paral·lela total (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecreixement paral·lel (DGEOL)
 cristal·lografia
veureduplicitat paral·lela (DEM)
 embriologia
veureen paral·lel (DJC)
 dret
veureen paral·lel a (DJC)
 dret
veureevolució paral·lela (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca paral·lel a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció paral·lela f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en parallel action subst.
es acción paralela f.
fr action parallèle f.

agrupació paral·lela f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cristall mixt.

auscultació paral·lela f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Auscultació simultània de punts corresponents a cada costat del tòrax.

contextura de birefringència estriada paral·lela c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Fàbrica de birefringència estriada paral·lela total.
Sin. pref.: fàbrica de birefringència estriada paral·lela total c. nom. f.
es contextura de birrefringencia estriada paralela

contextura de birefringència estriada paral·lela total c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Fàbrica de birefringència estriada paral·lela total.
Sin. pref.: fàbrica de birefringència estriada paral·lela total c. nom. f.
es contextura de birrefringencia estriada paralela total

creixement paral·lel m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Conjunt d’agregats triaxials que tenen les tres direccions paral·leles.
Sin.: agregat holoaxial m.
en parallel growth
es crecimiento paralelo
fr croissance parallèle

duplicitat paral·lela f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Monstre doble en què la unió és pel pla sagital.

en paral·lel loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Tendint al mateix resultat, sovint d’una manera simultània.
Ex.: Cal presentar els recursos d’incostitucionalitat en paral·lel. Aquests dos advocats sempre treballen en paral·lel.
Sin. compl.: paral·lelament adv.
es en paralelo, paralelamente

en paral·lel a loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Que, sovint d’una manera simultània, tendeix al mateix resultat que.
Ex.: La imposició de la multa es pot tramitar en paral·lel a la retirada del carnet de conduir.
Sin. compl.: paral·lelament a loc. prep.
es en paralelo a, paralelamente a

evolució paral·lela f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Desenvolupament de formes semblants a través de línies filogenètiques relacionades, però diferents.
en parallel evolution
es evolución paralela
fr évolution parallèle