Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureaparaular (DJC)
 dret
veureàrea de la paraula articulada de Broca (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurecentre nerviós de la paraula escrita (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecentre nerviós de la paraula parlada (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureconcedir la paraula (DJC)
 dret
veureemparaular (DJC)
 dret
veuremètode de la paraula complementada (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureparaula (CINZ)
 zoologia
veureparaula (ALEI)
 educació infantil
veureparaula (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca paraula a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparaular v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Emparaular.
Ex.: Havia aparaulat un pis, però els propietaris s’han fet enrere en el tracte.
Sin. pref.: emparaular v. tr.
es apalabrar

àrea de la paraula articulada de Broca f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Àrea de Broca.
Sin. pref.: àrea de Broca f.

centre nerviós de la paraula escrita m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Situat a la part posterior del lòbul temporal de l’hemisferi dominant, és el responsable de la percepció dels mots escrits.

centre nerviós de la paraula parlada m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Situat a la circumvolució temporal transversa superior de l’hemisferi dominant, és el responsable de la percepció dels mots parlats.

concedir la paraula c. v.
Diccionari jurídic
dret
Oferir l’oportunitat de parlar en una assemblea o reunió.
Ex.: Després de fer la introducció, concedí la paraula al President.
es conceder la palabra

emparaular v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer un tracte de paraula {sobre alguna cosa}.
Ex.: Emparaulà el pis amb el particular que li oferia més diners.
Sin. compl.: aparaular v. tr.
es apalabrar

mètode de la paraula complementada m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mètode oralista d’educació de sordmuts, en què s’utilitza un codi de moviments manuals per a fer entendre fonemes que no es diferencien per lectura labial.

paraula f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Mot.
Sin. pref.: mot m.

paraula f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
educació infantil
Sin.: mot m.
en word subst.
es palabra f.

paraula f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Sin.: mot m.
en word subst.
es palabra f.
fr mot m.