Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 46 (457 registres)
veurea instĂ ncia de part (DJC)
 dret
veurea partir de (DJC)
 dret
veurea peticiĂł de part (DJC)
 dret
veureaccessorietat de la participaciĂł (DJC)
 dret constitucional
veureĂ cid aspĂ rtic (AQQ)
 quĂ­mica
veureĂ cid aspĂ rtic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
veureĂ cid aspĂ rtic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureacolliment en una quarta part dels milloraments (DJC)
 dret civil
veureactor de repartiment | actriu de repartiment (LBC)
 cinema
veureadverbi particularitzador (GTG)
Cerca part a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a instĂ ncia de part loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Mitjançant la sol·licitud d’una part amb interès legítim.
Ex.: El tribunal de l’execució ha acordat la suspensió de l’execució de la sentència a instància de part.
Sin. compl.: a peticiĂł de part loc. prep.
es a instancia de parte, a peticiĂłn de parte

a partir de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prenent com a base, s’aplica a una data.
Ex.: El termini de vint dies es compta a partir d’avui.
Sin. compl.: a comptar de loc. prep., a comptar des de loc. prep., a datar de loc. prep.
es a contar de, a partir de, desde

a peticiĂł de part loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A instĂ ncia de part.
Ex.: A petició de part, la sentència pot incloure mesures per a garantir el pagament de la manutenció.
Sin. pref.: a instĂ ncia de part loc. adv.
es a instancia de parte, a peticiĂłn de parte

accessorietat de la participaciĂł c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret constitucional
V.: principi d’accessorietat de la participació c. nom. m.

Ă cid aspĂ rtic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en aspartic acid subst.

, Asp
Ă cid aspĂ rtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
Àcid aminosuccínic, de fórmula HO OCCH2CH(NH2)COOH, aminoàcid natural, no essencial, que intervé en els processos del metabolisme intermediari com a precursor important de composts nitrogenats i donador de grups amina. Hom l’obté de la hidròlisi de les proteïnes i a partir de l’amoníac i de l’àcid fumàric. És emprat en la investigació bioquímica i clínica, en detergents i com a fungicida i germicida.
Sin. compl.: Ă cid aminosuccĂ­nic

Ă cid aspĂ rtic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
sĂ­mb.: Asp
bioquĂ­mica
Sin. compl.: Ă cid aminosuccĂ­nic m.
en aspartic acid subst.
es ácido aspártico m.

acolliment en una quarta part dels milloraments c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
A les Pitiüses, règim econòmic matrimonial tradicional, pactat en espòlits, en què l’esposa tenia dret, a l’extinció del règim, a una quarta part dels béns adquirits per l’espòs durant el matrimoni.
V. t.: espòlits m. pl.
es acogida en una cuarta parte de las mejoras, acogimiento en una cuarta parte de las mejoras

actor de repartiment | actriu de repartiment m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Sin. compl.: actor secundari | actriu secundĂ ria m. | f., secundari | secundĂ ria m. | f.
en supporting actor subst., supporting actress subst.
es actor de reparto | actriz de reparto m. | f., actor secundario | actriz secundaria m. | f., secundario | secundaria m. | f.
fr acteur dans un second rôle | actrice dans un second rôle m. | f.

adverbi particularitzador m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi focal que s’utilitza per a destacar l’element que modifica o per a rebaixar-ne la rellevància.
Ex.: Ens vam casar precisament en aquesta església
Es limitava
simplement a opinar
GEIEC: 16.8c
es adverbio particularizador m.