Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureconcessió de patents (DJC)
 dret mercantil
veurellicència de patents (DJC)
 dret mercantil
veurepatent (AQQ)
 química
veurepatent (FONECO)
 economia
veurepatent1 (DJC)
 dret
veurepatent2 (DJC)
 dret
veurepatent3 (DJC)
 dret mercantil
veurepatent4 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurepatenta (DJC)
 dret
veurepatentar1 (DJC)
 dret
Cerca patent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concessió de patents c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
LLicència d’explotació.
Sin. pref.: llicència d’explotació c. nom. f.
es concesión de patentes

llicència de patents c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
LLicència d’explotació.
Sin. pref.: llicència d’explotació c. nom. f.
es licencia de patentes

patent f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en patent subst.

patent f.
Fonaments d’economia
economia
Dret que concedeix a un inventor un monopoli temporal en l’ús o en la comercialització d’un invent.
en patent subst.

patent1 f.
Diccionari jurídic
dret
Títol lliurat per un sobirà, un govern o un superior en què es confeixen certs drets o privilegis.
Ex.: Patent de navegació. Patent de cors.
es patente

patent2 f.
Diccionari jurídic
dret
Llicència per a exercir una professió o un ofici.
Ex.: Patent de capacitat.
es patente

patent3 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Certificat que atorga l’Estat espanyol pel qual es reconeix el dret a utilitzar en exclusiva un invent, a comercialitzar i vendre els objectes fabricats o a introduir un procediment per a fabricar un producte desconegut al país.
V. t.: marca registrada c. nom. f., model d’utilitat c. nom. m., nom comercial c. nom. m.
es patente

patent4 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document lliurat a una nau en què es declara l’estat de salubritat del port d’on surt.
Ex.: Patent neta. Patent bruta.
es patente

patenta f.
Diccionari jurídic
dret
Allò que, en entrar algú en un cos, els antics del cos fan pagar al nou entrat o entrada.
es patente

patentar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Concedir o atorgar una patent.
Ex.: El Ministeri d’Indústria ha patentat el nou producte.
es patentar