Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureadrenopausa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 nefrologia
veureandropausa (DEM)
 urologia
veurecimatopausa (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurediapausa (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
veurediapausa (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 miscel·lània
veureestratopausa (DGEOL)
 estructura de la terra
veureestratopausa (DCA)
 meteorologia
veuregonadopausa (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 urologia
veurehomopausa (DCA)
 meteorologia
veureleydigpausa (DEM)
 urologia
Cerca pausa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adrenopausa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
nefrologia
Cessació del funcionament de les càpsules suprarenals.

andropausa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
urologia
Cessació de la funció sexual en l’home.
Sin. compl.: molimen climatèric viril

cimatopausa f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Nivell inferior d’acció de les ones sobre el fons marí o lacustre, és a dir, el nivell més baix de l’abrasió marina o lacustre per sota del qual l’onatge no se sent.
Sin. compl.: nivell de base de les onades m.
en wave base
es cimatopausa, quimatopausa
fr kymatopause

diapausa f.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals

diapausa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
miscel·lània
Període d’interrupció del desenvolupament i l’activitat fisiològica embrionaris o postembrionaris característic de nombroses espècies d’insectes. Les diapauses coincideixen amb moments d’acció desfavorables dels factors externs, com és ara la disminució o l’augment de la temperatura, una alimentació no apropiada, etc.

estratopausa f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Zona de l’atmosfera terrestre que separa l’estratosfera de la mesosfera, situada a uns 40 km d’altitud; en aquest nivell atmosfèric, a 0,78 mbar de pressió, hi ha un màxim de temperatura que assoleix uns 0 °C com a resultat de l’energia alliberada per la capa d’ozó.
en stratopause
es estratopausa
fr stratopause

estratopausa f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Zona límit superior de l’estratosfera, que la separa de la mesosfera1.
V. t.: mesosfera1 f.
en stratopause subst.
es estratopausa f.
fr stratopause f.

gonadopausa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
urologia
Suspensió de l’activitat de les gònades per raó de l’edat.

homopausa f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Zona que separa l’homosfera de l’heterosfera.
V. t.: heterosfera f., homosfera f.
en homopause subst.
es homopausa f.
fr homopause f.

leydigpausa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
urologia
Cessació de la funció gonadal en el mascle.