Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureagricultura perenne (DCA)
 agricultura
veurefulla perenne (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureperenne (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
veureperenne1 (DCA)
 botànica
veureperenne1 (DAGRIC)
 agricultura
veureperenne2 (DCA)
 botànica
veureperenne2 (DAGRIC)
 agricultura
veuresistema agrosilvicultural amb combinació de plantes perennes i conreus (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuresurgència perenne (DGEOL)
 hidrogeologia
veuretjäle perenne (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
Cerca perenne a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura perenne f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura pròpia dels tròpics, on l’absència d’hivern permet que diferents cultius puguin créixer en la mateixa terra cada any.
en perennial agriculture subst.
es agricultura perenne f.
fr agriculture permanent f.

fulla perenne c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. compl.: fulla persistent c. nom. f.

perenne adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
Dit de l’escolament d’un riu que es manté tot l’any, àdhuc en estiatge.
en perennial
es perenne
fr perenne

perenne1 adj.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Que presenta fullam en totes les estacions, s’aplica a les espècies vegetals.
en perennial adj.
es perenne adj.
fr persistant adj.

perenne1 adj.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Dit de la planta que viu més de dos anys.
es perenne adj.

perenne2 adj.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Que té tres anys o més, s’aplica a una planta.
en perennial adj.
es perenne adj.
fr persistant adj.

perenne2 adj.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Dit de la fulla que viu més d’un període vegetatiu.
es perenne adj.

sistema agrosilvicultural amb combinació de plantes perennes i conreus c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agrosilvicultural espacial mixt caracteritzat per conreus herbacis, arbres fusters i arbustos (p. ex., cafè d’ombra entre arbres).
V. t.: agroforesteria f., sistema agroforestal c. nom. m., sistema agrosilvicultural amb arbres en camps de conreu c. nom. m., sistema agrosilvicultural espacial mixt c. nom. m., sistema agrosilvicultural multiestrats c. nom. m.
en agroforestry system with a combination of perennials and crops
es sistema agrosilvicultural con combinación de plantas perennes y cultivos
fr système agrosylvicultural combinant des plantes pérennes et des cultures
gl sistema agrosilvicultural con combinación de plantas perennes e cultivos

surgència perenne f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Surgència permanent.
en perennial spring, permanent spring
es surgencia perenne
fr émergence pérenne

tjäle perenne m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Pergelisòl.
en perenne tjäle
es tjäle perenne