Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veuread perpetuam memoriam1 (DJC)
 dret romĂ 
veuread perpetuam memoriam2 (DJC)
 dret romĂ 
veurearítmia perpètua (DEM)
 cardiologia
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veuredeute perpetu (DJC)
 dret
veureius perpetuum (DJC)
 dret romĂ 
veureneu perpètua (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veureneu perpètua (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureperpetuatio iuris (DJC)
 dret romĂ 
veureperpetuatio iurisdictionis (DJC)
 dret romĂ 
veureperpetuatio legitimationis (DJC)
 dret romĂ 
Cerca perpetu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ad perpetuam memoriam1 [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Per a record perpetu.
Ex.: Les butlles papals relatives a qüestions de doctrina són dreçades ad perpetuam memoriam.

ad perpetuam memoriam2 [la] loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Per a record perpetu.
Ex.: Cal provar la condició d’únic descendent per acta notarial ad perpetuam memoriam. En certa manera, la informació ad perpetuam memoriam, constitueix un avançament de les mesures preparatòries de judici, admeses per les legislacions processals modernes.

arítmia perpètua f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Arítmia completa crònica.
la delirium cordis

deute perpetu c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Deute que mai no s’amortitza.
es deuda perpetua

ius perpetuum [la] c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Dret d’una persona a gaudir de la cessió perpetual d’una terra de conreu mitjançant el pagament d’un cànon.

neu perpètua c. nom. f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus
Sin. compl.: neu permanent c. nom. f.

neu perpètua f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Neu de muntanya que perdura tot l’any i forma un mantell nivi; tot i que es renova, es troba en una zona altitudinal on la temperatura assoleix poques vegades els 0 °C durant l’any. Als Pirineus, el lĂ­mit inferior de les neus perpètues Ă©s un xic mĂ©s alt que els cims mĂ©s enlairats; als Alps, però, el lĂ­mit cau per sota.
V. t.: estatge nival m., neu persistent f.
en perennial snow, permanent snow
es nieve perenne, nieve perpetua
fr neige pérenne, neige permanente

perpetuatio iuris [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Efecte processal de la litispendència en virtut del qual no es poden modificar les normes jurídiques aplicables al cas.

perpetuatio iurisdictionis [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Permanència de la jurisdicció.

perpetuatio legitimationis [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Efecte processal de la litispendència en virtut del qual els demandats i demandants que estan legitimats en la litispendència mantenen la legitimació sens perjudici dels canvis que es puguin produir en el procés.