Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 50 (492 registres)
veurea costes i despeses de (DJC)
 dret
veurea despesa de (DJC)
 dret
veurea despeses de (DJC)
 dret
veurea pesar de (DJC)
 dret
veurea pesar que (DJC)
 dret
veureaigua pesada (NOV)
 enginyeria
veureaigua pesant (DEM)
 biologia
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 quĂ­mica
veureaigua pesant (DCA)
 quĂ­mica
veureaigua pesant (NOV)
 enginyeria
veureaigua suspesa (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 hidrogeologia
Cerca pes a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a costes i despeses de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes i despeses d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a despesa de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: El manual sobre dret de què parlen els diaris ha estat publicat a despesa dels propietaris de la notaria.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a cargo de, a expensas de

a despeses de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: El manual sobre dret de què parlen els diaris ha estat publicat a despeses dels propietaris de la notaria.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a cargo de, a expensas de

a pesar de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Malgrat.
Ex.: A pesar de ser innocent, va anar a la presĂł.
es a pesar de

a pesar que loc. conj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Malgrat que.
Ex.: A pesar que la testimoni volia declarar, l’advocat li aconsellà que no ho fes.
es a pesar de que

aigua pesada c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 75 de la segona sèrie.

aigua pesant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
quĂ­mica
Òxid de deuteri, de fórmula D2O, format per deuteri i oxigen ordinari. Es troba en l’aigua natural en la proporció del 0,015 %. La seva propietat més interessant és la facilitat del bescanvi isotòpic amb nombroses substàncies hidrogenades. Es fa servir en la investigació química i biològica i, sobretot, en l’alentiment de neutrons en certs reactors nuclears.

aigua pesant f.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Variant isotòpica de l’aigua, amb hidrogen de nombre de massa superior a 1 o amb oxigen de nombre de massa superior a 16, que s’utilitza com a refrigerant en certs reactors nuclears.
en heavy water subst.
es agua pesada f.
fr eau lourde f.

aigua pesant c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 76 de la segona sèrie.
en heavy water subst.
es agua pesada c. nom. f.
fr eau lourde c. nom. f.
it acqua pesante c. nom. f.

aigua suspesa f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
hidrogeologia
Aigua vadosa.
en suspended water
fr eau vadose