Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 65 (650 registres)
veurea petició de (DJC)
 dret
veurea petició de part (DJC)
 dret
veureabductor del dit petit del peu (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureacantosi del pèmfig herpetiforme (DEM)
 dermatologia
 histologia
veureacció de repetició (DJC)
 dret civil
veuread perpetuam memoriam1 (DJC)
 dret romà
veuread perpetuam memoriam2 (DJC)
 dret romà
veureadverbi de repetició (GTG)
veureangina herpètica (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 odontoestomatologia
 semiologia
veureantagonista competitiu (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
Cerca pet a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a petició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Per haver-ho demanat.
Ex.: No poden ajornar el judici només a petició de l’acusada. Han lliurat la sol·licitud a petició meva.
Sin. compl.: a demanda de loc. prep., a instàncies de1 loc. prep., a requeriment de1 loc. prep., a requesta de1 loc. prep., a sol·licitud de loc. prep.
es a instancias de, a petición de, a requerimiento de, a ruego de, a súplica de, a súplicas de

a petició de part loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A instància de part.
Ex.: A petició de part, la sentència pot incloure mesures per a garantir el pagament de la manutenció.
Sin. pref.: a instància de part loc. adv.
es a instancia de parte, a petición de parte

abductor del dit petit del peu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, tuberositat externa del calcani; inserció, falange proximal del dit petit del peu; innervació, plantar extern; acció, abducció i flexió del dit petit del peu.
Vegeu Taula dels músculs.

acantosi del pèmfig herpetiforme f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
histologia
Vesiculació acantolítica superficial que hom observa en les lesions histopatològiques del pèmfig herpetiforme.

acció de repetició c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció de regrés.
Sin. pref.: acció de regrés c. nom. f.
es acción de repetición

ad perpetuam memoriam1 [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Per a record perpetu.
Ex.: Les butlles papals relatives a qüestions de doctrina són dreçades ad perpetuam memoriam.

ad perpetuam memoriam2 [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Per a record perpetu.
Ex.: Cal provar la condició d’únic descendent per acta notarial ad perpetuam memoriam. En certa manera, la informació ad perpetuam memoriam, constitueix un avançament de les mesures preparatòries de judici, admeses per les legislacions processals modernes.

adverbi de repetició m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi d’aspecte que indica que una situació es torna a produir o es repeteix d’una manera més o menys constant.
Ex.: Haureu de cantar de nou la cançó
GEIEC: 16.6b
es adverbio de repetición m.

angina herpètica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
odontoestomatologia
semiologia
Gingivostomatitis produïda pel virus de l’herpes simple, caracteritzada clínicament per febre elevada, malestar general, disfàgia i odinofàgia intenses, i nombroses lesions vesiculars del vel del paladar, de les genives i dels llavis, que en trencar-se deixen una ulceració recoberta d’una falsa membrana. S’acompanya sovint d’adenopaties submaxil·lars. [angina herpètica]. És relativament freqüent en infants i adults joves.
Sin. compl.: estomatitis herpètica, gingivostomatitis herpètica, herpes bucal

antagonista competitiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
Substància que competeix amb un substrat o un enzim, interferint així amb l’activitat metabòlica normal. L’antagonista és normalment un substrat anàleg.