Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (101 registres)
veureadquisició d’una propietat (DJC)
 dret civil
veureadquisició de la propietat (DJC)
 dret civil
veureCentre de la Propietat Forestal (DJC)
 dret ambiental
 institució
veurecopropietat (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veurecopropietat (DJC)
 dret civil
veurecopropietat de sòl i de volada (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuredelicte contra la propietat industrial (DJC)
 dret penal
veuredelicte contra la propietat intel·lectual (DJC)
 dret penal
veuredret de propietat (FONECO)
 economia
veureforest propietat d’entitat local (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
Cerca pietat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adquisició d’una propietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Possessió del dret de fruir i disposar d’una cosa amb les úniques limitacions que les lleis estableixen.
V. t.: propietat3 f.
es adquisición de una propiedad

adquisició de la propietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Obtenció del dret real que atorga totes les facultats d’aprofitament i de disposició al seu titular.
es adquisición de la propiedad

Centre de la Propietat Forestal n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
institució
Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per a regular i ordenar la gestió forestal.
es Centro de la Propiedad Forestal

copropietat f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

copropietat f.
Diccionari jurídic
dret civil
Propietat en comú d’un bé entre dues persones o més.
Sin. compl.: condomini1 m.
es copropiedad

copropietat de sòl i de volada c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

delicte contra la propietat industrial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que comet qui dolosament, amb coneixement que s’han registrat, i amb finalitats industrials o comercials, lesiona diferents drets de propietat industrial mitjançant la seva utilització sense consentiment.
es delito contra la propiedad industrial

delicte contra la propietat intel·lectual c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a reproduir, plagiar, distribuir o comunicar públicament una obra sense l’autorització de la persona titular del dret de propietat intel·lectual.
es delito contra la propiedad intelectual

dret de propietat c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en property right subst.

forest propietat d’entitat local c. nom. f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal