Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecapa límit planetària (DCA)
 meteorologia
veureplaneta (ATGC)
 geografia
veureplanetari | planetària (DGEOL)
 geologia general
veureplanetari (TTAUTO)
 transmissió
veureplanetari (VOCAUTO)
Cerca planeta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capa límit planetària f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Capa de l’atmosfera adjacent a la superfície terrestre, d’una espessor aproximada de fins a mil metres.
Sin. compl.: capa límit f.
en planetary boundary layer subst.
es capa límite planetaria f.
fr couche-limite planétaire f.

planeta m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Astre opac que sols brilla per la llum reflectida d’una estrella, al voltant de la qual descriu una òrbita més o menys el·líptica amb moviment propi i periòdic.
Ex.: El Sol, una estrella, té vuit planetes, entre els quals la Terra.

planetari | planetària adj.
Diccionari de geologia
geologia general
Relatiu o pertanyent al nostre planeta, la Terra.
Sin.: global adj.
en planetary
es planetario
fr planétaire

planetari m.
Terminologia tècnica d’automoció
transmissió
Vegeu la figura 18.6.
en sun gear subst., sun pinion subst.
es planetario m.

planetari m.
Vocabulari de l’automòbil
en sun gear subst., sun pinion subst.
es planetario m.