Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (58 registres)
veureantĂ­poda (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureantípoda òptic (DEM)
 fĂ­sica
 quĂ­mica
veurecon antĂ­poda (DEM)
 citologia
 genètica
veureespodassar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
veureespodassar (DAGRIC)
 agricultura
veureestisores de podar (DAGRIC)
 agricultura
veurehipodactĂ­lia (DEM)
 anatomia
veureipodat de sodi (DEM)
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepart podĂ lic (DEM)
 conceptes generals i de suport
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veurepoda1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Cerca poda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antĂ­poda m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Persona o cosa diametralment contrĂ ria, pel seu carĂ cter o natura, a una altra.

antípoda òptic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
quĂ­mica
Cadascun del parell d’estereoisòmers òptics que fan girar en direccions contràries, d’un mateix angle determinat, el pla de la llum polaritzada plana. El dextrogir el fa girar cap a la dreta (+) i el levogir, cap a l’esquerra (-). Cada antípoda òptic o enantiomorf és individualment asimètric, essent cada un la imatge especular de l’altre. La mescla a parts iguals d’una parella d’antípodes és denominada racèmica i no presenta activitat òptica.
Sin. compl.: enantiomorf

con antĂ­poda m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
genètica
Con de raigs que en una cèl·lula en mitosi surten del centríol en direcció oposada al pla equatorial.

espodassar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Podar imperfectament.

espodassar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Podar un arbre o un arbust de manera imperfecta.
Sin.: espodegassar v. tr.
es cachipodar v. tr., escamujar v. tr.

estisores de podar f. pl.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Podadora semblant a unes estisores, amb fulles llargues o fulles curtes.
Sin.: podadora de tisora f., tisores de podar f. pl.
es tijeras de podar f. pl.

hipodactĂ­lia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Manca d’un o més dits, a mans o peus.

ipodat de sodi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Sal sòdica d’un derivat iodat de l’àcid cinàmic, de fórmula C12H12I3N2NaO2, emprada com a substància de contrast en la colecistografia.

part podĂ lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
obstetrĂ­cia i ginecologia
Part en el qual la presentació fetal s’inicia per la part podàlica.

poda1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
Sin. compl.: escatida f., esporga f., esporgada1 f.
en pruning subst.
fr Ă©lagage m., taille f.