Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (70 registres)
veureaposar (DJC)
 dret civil
veureavantposar (NOV)
 enginyeria
veurecomposar1 (DJC)
 dret
veurecomposar2 (DJC)
 dret
veuredeposar (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veuredeposar (DEM)
 fĂ­sica
veuredeposar1 (DJC)
 dret
veuredeposar (DCA)
 residus
veuredeposar2 (DJC)
 dret
veuredeposar l’actitud (DJC)
 dret
Cerca posar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aposar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Fer una aposiciĂł.
es aponer

avantposar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 68 de la quarta sèrie.

composar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Imposar arbitrĂ riament {a algĂş} una contribuciĂł, una multa o un cĂ rrec.
Ex.: L’agent va composar una multa a la seva exmuller per despit.
es imponer

composar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Arbitrar2.
Ex.: Ha accedit a composar la querella.
Sin. pref.: arbitrar2 v. tr.
es arbitrar

deposar v. tr.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Deixar (un líquid, o l’aigua, el glaç o el vent) caure al fons, o al sòl, les parts sòlides que té en suspensió, o que transporta.
Sin.: dipositar v. tr., sedimentar v. tr.
en to deposit
es depositar
fr déposer

deposar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Deixar, un líquid, caure al fons (les parts sòlides que té en suspensió).

deposar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Declarar1.
Ex.: Els testimonis van deposar a favor de l’acusat. L’han obligat a deposar com a testimoni.
Sin. pref.: declarar1 v. tr.
es declarar, deponer

deposar v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocar.
Sin. pref.: abocar v. tr.
en to tip v.
es verter v. tr.
fr déposer v. tr.

deposar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Destituir.
Ex.: Han deposat el comptable perquè havia comès una errada que va costar molts diners a l’empresa.
Sin. pref.: destituir v. tr.
es deponer

deposar l’actitud c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Canviar d’actitud.
Ex.: Finalment deposà l’actitud violenta i la policia pogué continuar l’interrogatori.
es deponer la actitud