Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 31 (301 registres)
veureacidesa potencial (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacidesa potencial (DEM)
 química
veureacidesa potencial (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureactivitat potencialment contaminadora de l’atmosfera (DJC)
 dret ambiental
veureactivitat potencialment contaminant (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veureanomalia potencial de la tolerància a la glucosa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 immunologia
 malalties i síndromes
veureanys potencials de vida perduts (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureanys potencials de vida perduts (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veureaptitud potencial de les terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebarrera de potencial (DEM)
 física
Cerca potència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acidesa potencial c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en potential acidity subst.
es acidez potencial c. nom. f.
fr acidité potentielle c. nom. f.

acidesa potencial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Reserva de protons cedibles d’una solució.

acidesa potencial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Acidesa que es pot generar per l’oxidació de sulfurs en un sòl en passar de condicions reductores a oxidants; p. e., en drenar sòls que continguin pirita en absència de carbonat càlcic o d’un altre agent amortidor.
V. t.: acidesa f., acidesa intercanviable c. nom. f., àcid sulfúric c. nom. m., argila de gat c. nom. f., sòl de sulfats àcids c. nom. m.
en potential acidity
es acidez potencial
fr acidité potentielle
gl acedume potencial

activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Activitat que constitueix una font de contaminació i que pot comportar riscos, danys o molèsties per a les persones i per al medi ambient.
es actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera

activitat potencialment contaminant c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
D’acord amb el RD 9/2005, de 14 de gener (BOE núm. 15, de 18 de gener), pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants de sòls i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, és aquella activitat de tipus industrial o comercial en la qual, sigui pel maneig de substàncies perilloses o per la generació de residus, es contamina el sòl. Aquestes activitats han estat incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques, que detalla el RD.
en potentially polluting activity
es actividad potencialmente contaminante
fr activité potentiellement polluante
gl actividade potencialmente contaminante
pt atividade potencialmente contaminante

anomalia potencial de la tolerància a la glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
immunologia
malalties i síndromes
(TAG potencial) Condició clínica definida pel risc de presentar una diabetis sense haver tingut prèviament alteracions de la corba de glucèmia (prova de la tolerància a la glucosa oral). Respecte a la diabetis mellitus insulinodependent comporta les situacions de risc següents: anomalies de la secreció bifàsica de la insulina com a resposta a l’administració endovenosa de glucosa; positivitat dels anticossos antiillots de cèl·lules pancreàtiques (ICA) (an islet-cell antibodies), dels ICA fixadors de complement (ICA-CF), dels anticossos antisuperfície cel·lular dels illots (ICSA) o dels anticossos antiinsulina (IAA); germà bessó diabètic; germà amb antígens d’histocompatibilitat (HLA) idèntics que sigui diabètic; pare o mare diabètics. Pel que fa a la diabetis no insulinodependent, les condicions de risc són: germà bessó diabètic; pare o mare diabètics; haver parit fills que pesin més de 4 kg en néixer; obesitat; pertinença a determinats grups ètnics, com és el cas dels amerindis pima (indis de les reserves dels rius Gila i Salt, Arizona).

anys potencials de vida perduts m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Suma de tots els anys que la gent que mor d’una malaltia determinada hauria viscut de més si ho hagués fet fins a l’edat estimada per l’esperança de vida de les persones de la seva edat i sexe, en el conjunt de la seva comunitat.

anys potencials de vida perduts m. pl.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en potential years of life lost subst. pl.
es años potenciales de vida perdidos m. pl.

aptitud potencial de les terres c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Idoneïtat futura de les terres per a un tipus d’ús (en anglès, Land Utilization Type, LUT) determinat, després d’haver-hi realitzat les millores majors necessàries (p. ex., la transformació en regadiu o la concentració parcel·lària, entre d’altres) per obtenir els beneficis esperats en el futur.
Les millores majors es duen a terme en un moment determinat per aconseguir canvis permanents (de més de deu anys) i rarament les financen o les realitzen els agricultors individuals, sinó que hi concorren agències estatals, que són les que realitzen els projectes, els executen i estableixen la forma d’amortitzar les inversions.
V. t.: aptitud de les terres c. nom. f., LUT m., aptitud real de la terra c. nom. f.
en potential land suitability
es aptitud potencial de la tierra
fr aptitude potentielle des terres
gl aptitude potencial da terra

barrera de potencial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Regió finita de l’espai en què l’energia potencial d’un camp presenta un màxim.