Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (60 registres)
veurecèl·lula presentadora d’antígens (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veurecèl·lula presentadora d’antigen (CIHHA)
veuredemocràcia representativa (DJC)
 dret p√ļblic
veuredespeses de representació (DJC)
 dret
veuredret de representació (DJC)
 dret civil
veuredret de representació col·lectiva (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureen representació de (DJC)
 dret
veurefunció representativa (DEM)
 altres ci√®ncies/tecnologies
 neurologia
veureinterjecció representativa (GTG)
veuremalpresentació (DEM)
 embriologia
Cerca present a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cèl·lula presentadora d’antígens c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en antigen-presenting cell subst.

cèl·lula presentadora d’antigen f.
Citologia i histologia (histologia animal)
sigla: APC
en antigen-presenting cell subst., APC subst.
es APC f., célula presentadora de antígeno f.

democràcia representativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
Forma de democràcia en què el poble escull els seus representants perquè integrin les institucions polítiques.
V. t.: democràcia f., democràcia directa c. nom. f.
es democracia representativa

despeses de representació c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret
Assignaci√≥ complement√†ria concedida a determinats alts c√†rrecs p√ļblics destinada a mantenir el dec√≤rum que comporta llur exercici.
es gastos de representación

dret de representació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret de successió per estirps que tenen els descendents d’una persona premorta, o bé declarada absent o indigna, que són cridats a ocupar-ne el lloc.
Sin. compl.: representació successòria c. nom. f.
es derecho de representación

dret de representació col·lectiva c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Dret que tenen les persones que treballen en una empresa de participar-hi per mitjà d’òrgans de representació.
V. t.: comitè d’empresa c. nom. m.
es derecho de representación colectiva

en representació de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Obrant en lloc de.
Ex.: L’apoderat pot actuar en representació de la fundació.
Sin. compl.: en nom de loc. prep.
es en nombre y representación de

funció representativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres ciències/tecnologies
neurologia
Funció del llenguatge mitjançant la qual hom dóna alguna explicació.

interjecció representativa f.
Glossari de termes gramaticals
Interjecció que reprodueix sons o moviments.
Ex.: clac, pof, tic-tac, piu-piu
zas
, zim-zam
GEIEC: 31.7.2e
Sin.: onomatopeia
es interjección representativa f., onomatopeya f.

malpresentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Presentació fetal anormal o defectuosa, qualsevol altra que la presentació de vèrtex.