Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurepressura (VPCA)
veurepressura (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veurepressura (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 veterinària
veurepressura (DEM)
 salut mental
veurepressura ambiental (VPCA)
veurepressura fisiològica (VPCA)
veurepressura psicològica (VPCA)
Cerca pressura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

pressura f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Situació angoixosa d'extrema necessitat, de què no podem sortir si no ens ajuden (Fabra), i amb etimologia llatina: pressura, pressió estreta (Alcover-Moll).
en stress subst.

pressura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
òrgans i sistemes
semiologia
Panadís a l’arrel de l’ungla.

pressura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
veterinària
Substància extreta del IV estómac dels remugants, que conté gran quantitat de ferment lab.

pressura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Situació angoixosa, d’extrema necessitat, de la qual hom no pot sortir sense l’ajuda d’altri.
en pressure, stress

pressura ambiental c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: stress m., agressió2 f., pressió f., força f., imperi m., accent m., penúria f., tensió f.
en environmental stress subst.

pressura fisiològica c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en physiological stress subst.

pressura psicològica c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en psychological stress subst.