Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 46 (459 registres)
veurea la primeria de (DJC)
 dret
veurea primer correu (DJC)
 dret
veurea primera vista (DJC)
 dret
veureacalcĂşlia primĂ ria (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaccent primari (GTG)
veureaforador de paret prima (DMCSC)
 qualitat, avaluaciĂł, degradaciĂł i protecciĂł de sòls
veureagnòsia primària d’extensitat (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureagnòsia primària d’intensitat (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureaigua primĂ ria (DCA)
 geologia
veurealèxia primària (DAPL)
 patologies del llenguatge
Cerca prim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a la primeria de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: La resoluciĂł es publicarĂ  en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la primeria del mes de juny.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

a primer correu loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A correu seguit.
Ex.: Les cartes de l’Administració s’han de contestar a primer correu perquè no perdin vigència.
Sin. pref.: a correu seguit loc. adv.
es a vuelta de correo

a primera vista loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En un primer examen o sense haver-ho vist abans.
Ex.: El forense comentà que, a primera vista, semblava que es tractava d’una mort natural.
Sin. compl.: a colp d’ull loc. adv., a cop d’ull loc. adv., a ull nu loc. adv., d’entrada1 loc. adv.
es a primera vista, a simple vista

acalcĂşlia primĂ ria f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia anaritmètica.
Sin. pref.: acalcúlia anaritmètica f.

accent primari m.
Glossari de termes gramaticals
Accent més prominent o principal d’una seqüència fònica.
Ex.: Tots els quadres del museu eren importants
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent secundari
Sin.: accent principal
es acento principal m.

aforador de paret prima c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En hidràulica i en conservació de sòls, aforador la coronació del qual està formada per una placa prima vertical. Té una forma en què la làmina vessant no està en contacte amb la coronació més que per una línia.
V.: aforador m.
en sharp-crested weir, sharp-edged weir
es vertedero de pared delgada
fr déversoir en mince paroi
gl desaugadoiro de parede delgada
pt vertedouro de parede delgada

agnòsia primària d’extensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

agnòsia primària d’intensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

aigua primĂ ria f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Aigua d’origen magmàtic, volcànic o metamòrfic, resultant del cicle geoquímic intern, que no forma part del cicle meteòric de l’aigua.
en primary water subst.
es agua primaria f.
fr eau primaire f.

alèxia primària f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alèxia posterior.
Sin. pref.: alèxia posterior f.