Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureproduir1 (DJC)
 dret processal
veureproduir2 (DJC)
 dret
veureproduir3 (DJC)
 dret
veureproduir4 (DJC)
 dret
veureproduir5 (DJC)
 dret
veureproduir efecte (DJC)
 dret
veurereproduir (NOV)
 enginyeria
veurereproduir-se (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca produir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

produir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Fer aparèixer, exhibir, presentar o mostrar {documents o proves}, especialment en estil forense.
Ex.: Les parts es comprometen a permetre que es produeixin documents i proves en les llengües regionals o minoritàries. El jutge li permeté produir testimonis.
es producir

produir2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Generar, originar, ocasionar {alguna cosa} o donar-hi naixença.
Ex.: La formació en gestió de riscos i emergències produeix professionals de la protecció civil.
es producir

produir3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Causar que {alguna cosa} sigui o s’esdevingui, o bé originar o ocasionar {alguna cosa}.
Ex.: La caiguda de les borses europees ha produït fortes pèrdues econòmiques. Les polítiques socials no produïren cap efecte.
es producir

produir4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Manufacturar, fabricar o elaborar {productes}.
Ex.: Aquesta empresa d’Osona produeix bons embotits. La comarca de les Garrigues produeix un oli d’oliva molt apreciat.
es producir

produir5 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fornir o ocasionar {un guany o una pèrdua}.
Ex.: L’empresa produí força beneficis. La finca ens ha produït pocs interessos.
es devengar

produir efecte c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer efecte.
Ex.: L’ajuntament cobra per la validació de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals.
Sin. pref.: fer efecte c. v.
es surtir efecto

reproduir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 20 de la primera sèrie.

reproduir-se v. pron.
Vocabulari forestal
incendis forestals