Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureproduir1 (DJC)
 dret processal
veureproduir2 (DJC)
 dret
veureproduir3 (DJC)
 dret
veureproduir4 (DJC)
 dret
veureproduir5 (DJC)
 dret
veureproduir efecte (DJC)
 dret
veurereproduir (NOV)
 enginyeria
veurereproduir-se (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca produir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

produir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Fer aparèixer, exhibir, presentar o mostrar {documents o proves}, especialment en estil forense.
Ex.: Les parts es comprometen a permetre que es produeixin documents i proves en les llengües regionals o minoritàries. El jutge li permeté produir testimonis.
es producir

produir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Generar, originar, ocasionar {alguna cosa} o donar-hi naixença.
Ex.: La formació en gestió de riscos i emergències produeix professionals de la protecció civil.
es producir

produir3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Causar que {alguna cosa} sigui o s’esdevingui, o bé originar o ocasionar {alguna cosa}.
Ex.: La caiguda de les borses europees ha produït fortes pèrdues econòmiques. Les polítiques socials no produïren cap efecte.
es producir

produir4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Manufacturar, fabricar o elaborar {productes}.
Ex.: Aquesta empresa d’Osona produeix bons embotits. La comarca de les Garrigues produeix un oli d’oliva molt apreciat.
es producir

produir5 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fornir o ocasionar {un guany o una pèrdua}.
Ex.: L’empresa produí força beneficis. La finca ens ha produït pocs interessos.
es devengar

produir efecte c. v.
Diccionari jurídic
dret
Fer efecte.
Ex.: L’ajuntament cobra per la validació de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals.
Sin. pref.: fer efecte c. v.
es surtir efecto

reproduir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 20 de la primera sèrie.

reproduir-se v. pron.
Vocabulari forestal
incendis forestals