Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuredeclarar sota promesa (DJC)
 dret
veureexecució mitjançant preu, recompensa o promesa (DJC)
 dret penal
veureimmunocompromès -esa (DEM)
 immunologia
veurepressupost compromès (VOCFOR)
 generalitats
veurepreu, recompensa o promesa (DJC)
 dret penal
veurepromesa (DJC)
 dret
veurepromesa de matrimoni (DJC)
 dret civil
veureregals dels promesos en matrimoni (DJC)
 història del dret
Cerca promès a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

declarar sota promesa c. v.
Diccionari jurídic
dret
Declarar sota jurament.
Ex.: Les proves l’apuntaven com a culpable; tanmateix, va declarar sota promesa que era innocent.
Sin. pref.: declarar sota jurament c. v.
es declarar bajo promesa

execució mitjançant preu, recompensa o promesa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Circumstància agreujant executada mitjançant un preu, una recompensa o una promesa.
es ejecución mediante precio, recompensa o promesa

immunocompromès -esa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Que té atenuada la resposta immunitària a causa de l’administració de drogues immunosupressores, d’una irradiació, de la malnutrició o d’una malaltia maligna.
en immunocompromised

pressupost compromès c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

preu, recompensa o promesa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: execució mitjançant preu, recompensa o promesa c. nom. f.

promesa f.
Diccionari jurídic
dret
Prometença o paraula donada de fer alguna cosa, que en dret constitueix una obligació jurídica.
Ex.: Promesa de contracte. Promesa d’heretar.
es promesa

promesa de matrimoni c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Manifestació recíproca entre dues persones de la voluntat ferma de contraure matrimoni en el futur.
es promesa de matrimonio

regals dels promesos en matrimoni c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
història del dret
Obsequis que es feien els promesos en matrimoni, diferents d’altres donacions, que per raó d’aquest també es concertaven.
es obsequios entre los prometidos en matrimonio