Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurefactor de pronòstic (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepronòstic (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veurepronòstic (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurepronòstic (DRAMAD)
 ramaderia
veurepronòstic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepronòstic sobre el comportament del sòl (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuretècnica de pronòstic (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca pronòstic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

factor de pronòstic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cadascun dels paràmetres clínics i analítics per a determinar el pronòstic dels malalts amb determinades dolències.

pronòstic m.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en prognosis subst.
es pronóstico m.

pronòstic m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Manera d’estimar les condicions o esdeveniments que tenen més probabilitat de succeir en el futur a partir de suposicions que impliquen l’anàlisi de les condicions i tendències actuals, que se suposa que continuaran. Entre les suposicions en temes mediambientals cal esmentar les que afecten el creixement de la població, els canvis en l’economia, la mà d’obra, les noves tecnologies, els models de consum, els canvis en els valors socials, els criteris de sostenibilitat i les polítiques sobre recursos naturals, entre altres. La incertesa de moltes d’aquestes suposicions fa que molts pronòstics puguin resultar molt alarmistes, com el llibre Un assaig sobre el principi de la població de Robert Malthus (1798) o l’informe Límits del creixement de l’equip de Dennis Meadows (1972), o per contra molt optimistes i fins i tot erronis.
V. t.: planificació inversa c. nom. f., desenvolupament sostenible c. nom. m., escenari m., límits del creixement c. nom. m. pl.
en prognosis
es pronóstico
fr pronostic
gl prognóstico

pronòstic m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Evolució esperable d’una malaltia en funció dels símptomes i la naturalesa del cas.
es pronóstico m.

pronòstic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Dit dels senyals pels quals el metge/la metgessa pot formular el pronòstic.
en prognostic

pronòstic sobre el comportament del sòl c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Previsió o predicció de la resposta d’un sòl en diferents escenaris, diferents de l’actual, a causa de canvis del clima, entrades de diferents elements o compostos i fenòmens físics o geològics, entre d’altres.
V. t.: comportament del sòl c. nom. m., pronòstic m.
en soil behaviour forescast
es prognosis sobre el comportamiento del suelo
fr pronostic sur le comportement du sol
gl prognose sobre o comportamento do solo

tècnica de pronòstic c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica per obtenir estimacions o pronòstics de valors futurs d’una variable.
Hi ha un gran nombre de tècniques de pronòstic. La predicció d’esdeveniments en l’àmbit de la gestió mediambiental es pot dur a terme amb les següents, entre d’altres: 1) pronòstics per identificar el futur probable, 2) mètodes de predicció per identificar futurs desitjables (mitjançant escenaris i amb el mètode Delphi), 3) planificació inversa (en anglès, backcasting).
Les tècniques poden ser causals, si tenen en compte els factors que determinen el comportament de la variable, i no causals, si no els tenen en compte.
Poden ser models estacionaris (que no presenten una tendència), models amb tendència lineal i models amb estacionalitat.
Segons el tipus d’informació que utilitzen, es distingeixen els tipus de prediccions següents: 1) predicció segons informació subjectiva, subministrada per experts (individuals o un panell) per mitjà d’enquestes; 2) predicció segons l’enfocament aïllat de sèries històriques, a partir d’informació continguda en la sèrie observada fins al moment actual, i 3) predicció segons les relacions entre variables, que es basa en la mateixa connexió causal efecte-causa.
Sin. compl.: tècnica de predicció c. nom. f.
V. t.: desenvolupament sostenible c. nom. m., escenari m., límits del creixement c. nom. m. pl., mètode Delphi c. nom. m., pronòstic m., planificació inversa c. nom. f.
en prognosis technique
es técnica de pronóstico
fr pronostic
gl técnica de prognóstico