Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurea propòsit1 (DJC)
 dret
veurea propòsit2 (DJC)
 dret
veurea propòsit de1 (DJC)
 dret
veurea propòsit de2 (DJC)
 dret
veureamb el propòsit de (DJC)
 dret
veureamb el propòsit que (DJC)
 dret
veurede propòsit (DJC)
 dret
veuremapa de sòls multipropòsit (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurepropositus (DEM)
 biologia
 genètica
 malalties i síndromes
 salut mental
Cerca propòsit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a propòsit1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Oportunament.
Ex.: Va arribar a propòsit: quan l’advocada començava a explicar l’estat del cas.
es a propósito

a propòsit2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Apropiat.
Ex.: Era un cas a propòsit per un advocat especialitzat en dret andorrà.
es a propósito

a propòsit de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En ocasió de.
Ex.: Es va produir una situació tensa a propòsit d’aquell desacord.
Sin. pref.: en ocasió de loc. prep.
es a propósito de, acerca de

a propòsit de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: A propòsit del que deia el testimoni, l’advocat va fer una comparació malèvola.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propósito de

amb el propòsit de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Ex.: Tornà a l’escenari del crim amb el propòsit de destruir les proves.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es con el propósito de

amb el propòsit que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: Cal reformar el sistema educatiu amb el propòsit que es pugui millorar la qualitat de l’educació.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es con el propósito de que

de propòsit loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Deliberadament.
Ex.: Si es produeix una declaració falsa, duta a terme de propòsit o per negligència greu, s’aplica el que estableix l’article 72 del Reglament CE 817/2004.
Sin. pref.: deliberadament adv.
es de propósito

mapa de sòls multipropòsit c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
mapa de sòls bàsic per al qual, en el moment d’aixecar-lo, no s’estableix una finalitat específica, més enllà de caracteritzar i establir la distribució de les classes de sòls. Això obliga a considerar un conjunt de propietats i característiques rellevants que no variïn molt amb el temps i que puguin tenir interès per derivar-ne altres mapes en el futur i, en una proporció menor, propietats i característiques que permetin validar funcions d’edafotransferència que es puguin desenvolupar en el futur.
Les unitats cartogràfiques identificades es podran combinar, analitzar i interpretar en un futur per a finalitats pràctiques diverses, sense necessitat de dur a terme noves prospeccions de camp.
Hi ha dos enfocaments: 1) mapes basats en morfologia de sòls i factors de formació, i 2) mapes basats en sistemes de terres, que integren totes les variables ambientals que influeixen en l’ús de la terra, de manera que el mapa produït no és en realitat un mapa de sòls.
V. t.: factors de formació c. nom. m. pl., funció d’edafotransferència c. nom. f., mapa de sòls bàsic c. nom. m., morfologia de sòls c. nom. f.
en multipurpose soil map
es mapa de suelos multipropósito
fr carte pédologique à usages multiples
gl mapa de solos multipropósito

propositus m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
genètica
malalties i síndromes
salut mental
Primer individu d’una nissaga que té un defecte físic o mental, a partir del qual hom n’estudiarà l’herència.