Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecomparativa proporcional (GTG)
veurecomptador proporcional (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veureíndexs basats en l’abundància proporcional (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurelímit proporcional (DEM)
 física
veureprincipi de proporcionalitat (DJC)
 dret penal
veureproporcionalitat (DJC)
 dret penal
veuretaxa de mortalitat proporcional (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
Cerca proporcional a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comparativa proporcional f.
Glossari de termes gramaticals
Construcció amb forma de comparativa que expressa la correlació existent entre l’augment o la disminució de dues magnituds.
Ex.: Com més treballaràs, més guanyaràs
Com menys t’impliquis, menys patiràs
GEIEC: 25.4
Ant.: comparativa quantitativa
es comparativa proporcional f.

comptador proporcional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Detector de partícules constituït per un ànode filiforme situat en l’eix d’un càtode cilíndric. La partícula carregada que travessa el comptador ionitza el gas que conté. Els electrons arrencats en aquest fenomen, en ésser carregats negativament, són atrets per l’ànode, mentre que els ions de càrrega positiva són atrets pel càtode i s’estableix així un corrent elèctric. Per a certs valors de la tensió que és aplicada entre els dos elèctrodes, el nombre d’ions creats és proporcional al nombre d’ions produïts per la partícula incident. Per aquest motiu el comptador és anomenat proporcional.

índexs basats en l’abundància proporcional c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En estudis de diversitat ecològica, índexs que prenen en consideració el nombre d’objectes diferents (riquesa) i l’abundància relativa o uniformitat (equitabilitat). Són els més utilitzats en estudis de biodiversitat i d’edafodiversitat.
Se n’ha proposat un gran nombre, entre els quals cal destacar l’estadístic Q, l’índex de Shannon i l’índex de Simpson.
Sin. compl.: índexs d’heterogeneïtat c. nom. m. pl.
V. t.: diversitat f.
en indices based on the proportional abundance
es índices basados en la abundancia proporcional
fr index basés sur l’abondance proportionnelle
gl índices baseados na abundancia proporcional

límit proporcional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Pes màxim que un material és capaç de sostenir sense cap desviació de la proporcionalitat entre pes i deformació.

principi de proporcionalitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Principi de política jurídica i política criminal segons el qual qualsevol acció restrictiva dels drets individuals ha de tenir relació amb el fet que la produeix.
Sin. compl.: principi de prohibició d’excés c. nom. m.
es principio de proporcionalidad

proporcionalitat f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: principi de proporcionalitat c. nom. m.

taxa de mortalitat proporcional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Proporció de morts per una causa determinada observada en una població, dividida per la proporció de morts per aquesta mateixa causa en una població estàndard. S’expressa per categories d’edat o bé ajustant per edat.