Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veurearxiu de protocols (DJC)
 documentació jurídica
 dret notarial
veureprotocol (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureprotocol (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureprotocol1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret notarial
veureprotocol (LBICA)
 internet
veureprotocol2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureprotocol3 (DJC)
 dret
veureprotocol4 (DJC)
 dret
veureprotocol contractual (DJC)
 dret
veureprotocol de control de transmissió (LBICA)
 internet
Cerca protocol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arxiu de protocols c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret notarial
Conjunt documental format per manuals, llibres notarials i protocols autoritzats per la institució notarial.
es archivo de protocolos

protocol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Pla precís i detallat per a l’estudi d’un problema biomèdic o per al tractament d’una determinada malaltia.

protocol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Relació escrita que hom fa d’un cas patològic, d’una anàlisi, d’una autòpsia, sovint amb finalitat medicolegal.

protocol1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret notarial
Protocol notarial2.
Sin. pref.: protocol notarial2 c. nom. m.
es protocolo

protocol m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en protocol subst.

protocol2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document on es recullen les resolucions d’un congrés o d’una conferència diplomàtica.
es protocolo

protocol3 m.
Diccionari jurídic
dret
Memoràndum preliminar de les discussions i de les resolucions preses, que serveixen de base a una convenció, a un tractat o a determinats convenis internacionals.
es protocolo

protocol4 m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l’etiqueta, les presidències i altres convencions socials en les cerimònies i en les relacions oficials.
es protocolo

protocol contractual c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
V.: empresa familiar c. nom. f.

protocol de control de transmissió m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
sigla: TCP
internet
en transmission control protocol subst.