Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureaudiència provincial (DJC)
 dret
veurecarta provincial (DJC)
 dret
veureconcili provincial (DJC)
 dret canònic
veurediputació provincial (DJC)
 dret públic
 institució
veureintendent provincial (DJC)
 història del dret
veurejunta electoral provincial (DJC)
 dret constitucional
 institució
veureprovíncia (VOCFOR)
 divisió del territori
veureprovíncia1 (ATGC)
 geografia
veureprovíncia1 (DJC)
 dret públic
veureprovíncia2 (ATGC)
 geografia
Cerca província a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

audiència provincial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Tribunal de segona instància on es resolen els recursos contra les sentències dels jutges de primera instància.
es audiencia provincial

carta provincial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Règim jurídic especial, de caràcter organitzatiu o econòmic, que pot concedir l’Estat a les diputacions.
es carta provincial

concili provincial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: concili m.

diputació provincial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Organisme que forma part de l’administració local, dotat de certes competències administratives per al govern i l’administració autònoma d’una província.
V. t.: província1 f.
es diputación provincial

intendent provincial c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Òrgan tècnic unipersonal de caràcter intermedi d’origen francès imposat pels monarques borbònics durant el segle xviii, dins el reformisme econòmic que imposaren i en la línia del despotisme il·lustrat.
V. t.: corregidor m., intendent general c. nom. m.
es intendente provincial

junta electoral provincial n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
institució
Òrgan provincial de l’Administració electoral estatal.
V. t.: Junta Electoral Central n. pr. f.
es junta electoral provincial

província f.
Vocabulari forestal
divisió del territori

província1 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Gran extensió continental, insular o marina on es registren una sèrie de fenòmens anàlegs, que presenten iguals o semblants roques i fòssils, etc.

província1 f.
Diccionari jurídic
dret públic
Entitat local determinada per l’agrupació dels municipis situats dins els seus límits i divisió territorial, per al compliment de les activitats de l’Estat.
V. t.: diputació provincial c. nom. f.
es provincia

província2 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Divisió territorial de significat molt diferent segons els estats: Itàlia, Argentina, Canadà, etc.
Ex.: Per l’Estat espanyol, Catalunya segueix dividida en quatre províncies.