Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecessió de provisió de fons (DJC)
 dret mercantil
veureempastament provisional (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureexecució provisional (DJC)
 dret civil
 dret processal
veurellibertat provisional (DJC)
 dret
veurelligament provisional (DEM)
 cirurgia
veurepròtesi provisional (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
veureprovisió (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veureprovisió (COFI)
 comptabilitat
veureprovisió1 (DJC)
 dret
veureprovisió2 (DJC)
 dret
Cerca provisió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cessió de provisió de fons c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Previsió o acord que la persona lliuradora pot incloure en una lletra de canvi per a transmetre a la tenidora el dret de crèdit que serveix de contraprestació a l’obligació de pagar la lletra que té l’acceptant.
V. t.: provisió de fons c. nom. f., lletra de canvi c. nom. f.
es cesión de provisión de fondos

empastament provisional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empastament que hom practica amb la intenció d’extreure’l al cap d’un curt període de temps.

execució provisional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret processal
Acte encaminat a donar compliment a una resolució judicial o extrajudicial que encara no és ferma.
es ejecución provisional

llibertat provisional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Situació de llibertat de la qual poden gaudir els processat o inculpats durant la tramitació de la causa.
es libertad provisional

lligament provisional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Lligament que hom efectua al principi d’una intervenció quirúrgica, però, al final, hom retira.

pròtesi provisional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
Pròtesi dental que hom col·loca per un període de temps breu.

provisió f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. compl.: arreplec m., arreplega f., replega f.
es acopio m.

provisió f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en provision subst.
es provisión f.

provisió1 f.
Diccionari jurídic
dret
Providència.
Sin. pref.: providència f.
es provisión

provisió2 f.
Diccionari jurídic
dret
Despatx o manament expedit en nom del rei o reina per alguns tribunals perquè s’executés el que havia estat ordenat.
es provisión