Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureal·lucinació psíquica (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veurealteració psíquica (DJC)
 dret penal
veureanestèsia psíquica (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 salut mental
 semiologia
veureanomalia psíquica (DJC)
 dret penal
veureaparell psíquic (DEM)
 psicologia
veureastènia psíquica (DEM)
 malalties i síndromes
 salut mental
veurebarrera psíquica (DEM)
 psicologia
veurecenopsíquic -a (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredesequilibri psíquic (VPCA)
 personalitat
veuredesequilibri psíquic (DEM)
 salut mental
Cerca psíquic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lucinació psíquica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació molt característica de l’esquizofrènia, en què hom sent veus interiors que donen ordres, etc.

alteració psíquica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Anomalia psíquica.
Sin. pref.: anomalia psíquica c. nom. f.
es alteración psíquica, anomalía psíquica

anestèsia psíquica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
salut mental
semiologia
Forma de depressió caracteritzada per la pèrdua dels sentiments de plaer i de dolor. Es tracta d’un trastorn reversible emparentat amb la despersonalització.

anomalia psíquica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Deficiència que afecta la capacitat intel·lectual d’una persona, la seva voluntat o capacitat d’autocontrol o la normalitat del seu caràcter.
Sin. compl.: alteració psíquica c. nom. f.
es alteración psíquica, anomalía psíquica

aparell psíquic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Esquema estructural que defineix certs caràcters que l’escola de Freud atribueix al psiquisme: la seva capacitat de transmetre i transformar una energia determinada i la seva diferenciació en sistemes.

astènia psíquica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
salut mental
Astènia motivada per causes psíquiques: depressió, crisi d’angoixa, trastorns d’ansietat, trastorns hipocardíacs, reaccions depressives, trastorns bipolars, etc.

barrera psíquica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Mot emprat metafòricament en psicoanàlisi per a designar el sistema defensiu muntat pel subjecte contra records o motivacions indesitjables.

cenopsíquic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Que és d’aparició recent en el desenvolupament mental.

desequilibri psíquic c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
personalitat
Sin. abs.: inadaptació f.
V. t.: equilibri psíquic c. nom. m.
en maladjustment subst.

desequilibri psíquic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Insuficiència de la capacitat d’adaptació social, no vinculada a trastorns delirants o demencials, que provoca en el malalt comportaments sorprenents i, sovint, incoherents.