Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureacció puntual (VOCFOR)
 preparació i plantació
veurecàrrega puntual (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
veurecontaminació no puntual (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecontaminació puntual (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredefecte puntual (DGEOL)
 cristal·lografia
veureestimació puntual (STAD)
 estadística
veurefont no puntual de contaminació (DCA)
 residus
veurefont puntual (DCA)
 residus
veurefont puntual de soroll (DJC)
 dret ambiental
veureforça puntual (VOCFOR)
 càlcul d’estructures. resistència de materials
Cerca puntual a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció puntual c. nom. f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Ex.: Els clots són una acció puntual.

càrrega puntual c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials

contaminació no puntual c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Contaminació difusa.
Sin. pref.: contaminació difusa c. nom. f.
es contaminación no puntual
eu kutsadura ez-puntual
gl contaminación non puntual

contaminació puntual c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Contaminació que té un caràcter local i en què es pot traçar l’origen de l’element contaminant des d’un focus o una font determinats.
en point pollution
es contaminación puntual
eu kutsadura puntual
fr pollution ponctuelle
gl contaminación puntual
pt contaminação pontual

defecte puntual m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Alteració de la regularitat ideal del cristall localitzada en un punt i al seu envoltant.
en point defect
es defecto puntual
fr défaut ponctuel

estimació puntual f.
Estadística
estadística
en point estimation subst.
es estimación puntual f.

font no puntual de contaminació f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Font d’emissió de contaminants difusa o formada per diverses fonts puntuals considerades conjuntament, com el trànsit de vehicles en els eixos viaris, les àrees urbanes o industrials, etc.
en non-point source subst.
es fuente no-puntual de contaminación f.
fr source non-précis de pollution f.

font puntual f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Element que emet un contaminant en un punt determinat de l’espai, com ara una xemeneia, una torxa, el tub d’escapament d’un cotxe, el punt d’abocament d’una canonada, etc. La contaminació causada per les fonts puntuals permet actuar sobre la font d’emissió per a reduir-la o retenir-la.
en point sources subst.
es fuente puntual f.
fr source ponctuel f.

font puntual de soroll c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Font de contaminació acústica que prové de les activitats industrials, comercials de serveis o de lleure i de les relacions de veïnatge.
V. t.: font lineal de soroll c. nom. f., mapa de capacitat acústica c. nom. m.
es fuente puntual de ruido

força puntual c. nom. f.
Vocabulari forestal
càlcul d’estructures. resistència de materials