Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuremarca de punxada (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurepunxa (ATGC)
 geografia
veurepunxada (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 semiologia
veurepunxada (DEM)
 cirurgia
 traumatologia i ortopèdia
Cerca punxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

marca de punxada f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Marca de soscavament d’eina produïda per un objecte que incideix obliquament a la superfície del llot i rebota amb una certa brusquedat; hi crea una ranura curta, longitudinalment asimètrica, és a dir, amb la fondària màxima a l’extrem dirigit aigües avall i un acabament atenuat a l’altre, amb fondàries decreixents aigües amunt; això permet determinar la direcció i el sentit del corrent; hom en troba en forma d’emmotllament a la sola de les turbidites.
Sin. compl.: prod mark m.
en prod mark
es surco de punzamiento
fr marque en coin

punxa f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Cim de muntanya pelat, sense vegetació.

punxada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
semiologia
Dolor viu i de curta durada.
Sin. compl.: punyida
es punzada

punxada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
traumatologia i ortopèdia
Ferida feta amb una punxa o instrument punxegut. Rep el nom de punxada anatòmica la infecció greu que sobrevé a conseqüència de rascades o ferides de les mans durant intervencions quirúrgiques o les autòpsies (punxada d’autòpsia).
Sin. compl.: punyida
es punzada