Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurediarrea de putrefacció (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureputrefacció (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
veureputrefacció1 (VOCFOR)
 malures
veureputrefacció1 (DCA)
 biologia
 residus
veureputrefacció2 (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veureputrefacció2 (DCA)
 biologia
 residus
veureputrefacció blanca (VOCFOR)
 malures
veureputrefacció bruna (VOCFOR)
 malures
veureputrefacció vermella (VOCFOR)
 malures
veureresistència a la putrefacció (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
Cerca putrefacció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diarrea de putrefacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Produïda per un predomini de la flora còlica de putrefacció, dóna lloc a deposicions alcalines, fosques i fètides. L’origen està en el còlon esquerre.

putrefacció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Descomposició de les substàncies orgàniques mortes, amb producció de composts pudents com el sulfur d’hidrogen, amoníac i mercaptans.
Sin. compl.: fermentació pútrida
de Fäulnis, Putrefaktion, Verwesung
en putrefaction, rot
es putrefacción
fr pourriture, putréfaction
it marciume, putrefazione

putrefacció1 f.
Vocabulari forestal
malures
Sin. compl.: podriment m.
es pudrición f.

putrefacció1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
residus
Descomposició de la matèria orgànica en unes condicions anaeròbiques, en què s’alliberen gasos pudents i donen lloc a l’oxidació incompleta de productes.
en putrefaction subst.
es putrefacción f.
fr putréfaction f.

putrefacció2 f.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines
V.: putrefacció1 f.

putrefacció2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
residus
Descomposició de les substàncies orgàniques mortes.
en rot subst.
es putrefacción f.
fr putréfaction f.

putrefacció blanca c. nom. f.
Vocabulari forestal
malures
es pudrición blanca c. nom. f., pudrición corrosiva c. nom. f., pudrición deslignificante c. nom. f.

putrefacció bruna c. nom. f.
Vocabulari forestal
malures
es pudrición parda c. nom. f., pudrición destructiva c. nom. f., pudrición carbonizante c. nom. f.

putrefacció vermella c. nom. f.
Vocabulari forestal
malures

resistència a la putrefacció c. nom. f.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats