Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (126 registres)
veureacantosi nigricans benigna associada amb síndromes hereditàries (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i síndromes
veureacreditació1 (DJC)
 dret
veureacreditació (DCA)
 dret
veureacreditació (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureacreditació2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureacreditar1 (DJC)
 dret internacional públic
veureacreditar2 (DJC)
 dret
veureacreditar3 (DJC)
 dret públic
veureacreditar4 (DJC)
 dret
veureacreditar5 (DJC)
 dret
Cerca rèdit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acantosi nigricans benigna associada amb síndromes hereditàries f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i síndromes
Acantosi nigricans benigna que acompanya determinades síndromes hereditàries autosòmiques recessives: lipodistròfia progressiva congènita, síndrome de Bloom, disostosi craniofacial de Crouzon, síndrome de Lawrence, síndrome de Miescher, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Rabson-Mendelhall i síndrome de Rud.

acreditació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’acreditar.
es acreditación

acreditació f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Reconeixement formal de la competència tècnica d’una entitat per a certificar, inspeccionar o auditar la qualitat, d’un laboratori d’assaig o d’un laboratori de calibració industrial.
V. t.: verificador ambiental | verificadora ambiental m.
en accreditation subst.
es acreditación f.
fr accréditation f.

acreditació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procediment per reconèixer que una institució, un laboratori, un programa, un sistema de producció, una metodologia analítica o un altre procés o organisme segueix els procediments i els criteris estàndard de qualitat establerts prèviament. Amb això es genera confiança sobre la correcta execució de l’activitat objecte de l’acreditació.
Els procediments i criteris estàndard de qualitat poden ser oficials, establerts per una normativa legal d’obligat compliment, o bé establerts per un ens privat independent, nacional o internacional, de credibilitat acceptada, l’acreditació del qual es demana amb caràcter voluntari per una via contractual de pagament.
A Espanya existeix l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), encara que no està orientada a temàtiques de sòls. En l’àmbit internacional hi ha la International Organization for Standardization, que ha desenvolupat les normes ISO i als Països Baixos, la Wageningen Evaluating Programs for Analytical Laboratories. En el marc de l’Aliança Mundial per al Sòl (AMS-FAO), en la reunió de la Global Soil Laboratory Network celebrada a Roma el 2019, es va proposar desenvolupar un model mundial d’acreditació de procediments d’anàlisi de sòls a partir de les Standard Operational Practices (SOP), que fos de baix cost, la qual cosa en permetria la difusió mundial i l’adopció per un gran nombre de països, amb la finalitat última de permetre l’harmonització de procediments i d’arribar a la interoperativitat de les dades.
Sin. compl.: certificació f.
en accreditation, certification
es acreditación
fr accréditation
gl acreditación

acreditació2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document que acredita una condició determinada o el compliment d’un tràmit.
es acreditación

acreditar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
Autoritzar {una persona} per a representar un estat davant un altre o davant un organisme internacional.
Ex.: L’han acreditat ambaixador d’Espanya al Principat d’Andorra.
es acreditar

acreditar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Testimoniar que {una persona} posseeix facultats per a exercir un encàrrec diplomàtic, cultural o comercial, entre altres.
Ex.: Cal que presenti la documentació que l’acredita com a representant de l’entitat. El passaport t’acredita com a ciutadà espanyol.
es devengar

acreditar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Assegurar la certesa o la realitat {d’una cosa o d’un fet}, o bé fer tenir creença {en alguna cosa}.
Ex.: Els Mossos acreditaren que el detingut havia agredit dos joves davant d’ells.
es acreditar

acreditar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Reconèixer com a creditor {d’un import}.
Ex.: El banc els acredita els diners.
es acreditar

acreditar5 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Abonar3.
Ex.: Finalment, m’han acreditat les minutes que vaig presentar el mes passat.
Sin. pref.: abonar3 v. tr.
es acreditar