Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veurearrabassada (DAGRIC)
 agricultura
veurearrabassament1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurearrabassament (DAGRIC)
 agricultura
veurearrabassament2 (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 preparació i plantació
veurearrabassament1 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurearrabassament2 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurearrabassar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurearrabassar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurearrabassar1 (DJC)
 dret penal
veurearrabassar (DAGRIC)
 agricultura
Cerca rabassa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arrabassada f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Terra preparada per al conreu que abans era estèril o boscosa.
Sin.: artiga f.
es artiga f.

arrabassament1 m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Arrencada de les soques.
es descuaje m., destoconado m.
fr déracinement m.

arrabassament m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Acció d’arrencar les mates d’un terreny i treure’n les arrels i les rabasses per conrear-lo.
es descuaje m., destoconado m.

arrabassament2 m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
preparació i plantació
V.: arrabassament1 m.

arrabassament1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Arrencament d’un arbre o arbust en la seva totalitat, incloent-hi l’arrel i la part aèria, generalment per acció del vent.
De forma natural es produeix en zones amb forts vents que afecten una vegetació arbòria que creix en sòls poc profunds, de manera que l’arrelament és molt superficial. Quan l’arbre cau, part del material edàfic pot quedar adherit a les arrels, cosa que produeix una gran pertorbació i deixa un forat important, que afavoreix que el material pugui ser fàcilment erosionat.
Sin. compl.: desarrelament1 m.
V.: chablis m., danys pel vent c. nom. m. pl., arrabassament2 m., tala f.
en windthrow, rootting out, uprooting, windblow
es descuaje
fr abattement, déracinement
gl arranque
pt arranquio, arranquio pelo vento

arrabassament2 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Arrencament de la part d’un arbre o d’un arbust que queda al sòl i sobresurt de la superfície (soca) un cop ha estat tallat i abatut l’arbre (abatiment).
L’objectiu és preparar el terreny per a una determinada actuació (forestal, agrícola o una altra), netejant-lo de soques. En les operacions d’arrabassament s’ha de retirar el material edàfic adherit a les arrels abans de treure la soca de la parcel·la i s’ha d’omplir amb material edàfic proper el forat que deixa l’extracció de la soca, per tal que es produeixi la menor pertorbació possible del sòl.
L’operació pot consistir en un tipus d’arrabassament dels següents: 1) arrabassament manual, per exemple, descalçant les arrels més gruixudes, tallant-les amb una motoserra, tallant les arrels més fines i abatent la soca, o bé estirant la soca amb un polipast de cadena d’elevació; 2) arrabassament mecànic, amb una arrabassadora; 3) arrabassament químic, que consisteix a tractar la soca amb algun producte químic que en provoqui la descomposició.
Sin. compl.: desarrelament2 m.
V.: arrabassament1 m.
en windthrow, rootting out, uprooting strump clearing
es destoconado
fr abattement, déracinement
gl destoconado
pt destocagem

arrabassar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

arrabassar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Arrencar soques.
Sin. compl.: desarrelar v. tr.
V.: arrabassament m.
en stump clearing, uprooting, to remove tree stumps
es destoconar
fr déraciner, dessoucher, arracher de souches
gl descepar
pt destocalçar

arrabassar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Prendre violentament {alguna cosa} a algú.
Ex.: El lladre fou enxampat per un agent de paisà mentre intentava arrabassar la bossa a una senyora.
Sin. compl.: rapir v. tr.
es arrebatar

arrabassar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Arrencar una planta des de l’arrel.
Sin.: arrencar v. tr.
es arrancar v. tr.