Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (117 registres)
veurebalanç global de radiació (DCA)
 física
veureboira de radiació (DCA)
 meteorologia
veurecarcinoma per radiacions (DEM)
 dermatologia
 oncologia i radioteràpia
veurecataracta per radiacions (DEM)
 oftalmologia
veurecolitis per radiacions (DEM)
 gastroenterologia
 oncologia i radioteràpia
 semiologia
veureconstants de radiació (QUIMFIS)
 química
veurecrosta de radiació (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veuredelicte relatiu a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants (DJC)
 dret penal
veuredetector de radiacions (DCA)
 física
veuredosi absorbida (de radiació) (QUIMFIS)
 química
Cerca radiació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

balanç global de radiació m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Balanç entre la radiació solar d’ona curta que arriba a la Terra i la radiació d’ona llarga emesa per la Terra a l’espai. L’atmosfera i la superfície terrestres reflecteixen directament vers l’espai exterior una part de la radiació solar d’ona curta que arriba a la Terra, mentre que una altra part s’absorbeix a l’atmosfera i a la superfície terrestre, escalfant-les. D’altra banda, la superfície terrestre i l’atmosfera emeten i absorbeixen radiació d’ona llarga, una part de la qual acaba emetent-se a l’espai exterior. En termes mitjans, es creu que el planeta emet la mateixa energia que rep. El balanç global de radiació pot ser alterat per variacions en la composició de l’aire degudes a causes naturals i a causes d’origen antropogènic, i també com a conseqüència de canvis en l’activitat del Sol o en les característiques orbitals de la Terra.
V. t.: efecte d’hivernacle m.
en global radiation balance subst.
es balance global de radiación m.
fr balance global de radiation f.

boira de radiació f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira causada pel refredament radioactiu nocturn d’una capa d’aire estancat, prima i humida.
en radiation fog subst.
es niebla de radiación f.
fr brouillard de radiation m.

carcinoma per radiacions m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
oncologia i radioteràpia
Carcinoma escatós desenvolupat sobre lesions prèvies de radiodermatitis crònica o queratosi per radiacions Röntgen.

cataracta per radiacions f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Cataracta deguda a raigs X, radiacions atòmiques o raigs ultraviolats.

colitis per radiacions f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
oncologia i radioteràpia
semiologia
Colitis que apareix en els que han rebut radioteràpia sobre l’abdomen o el perineu; a vegades anys després de l’aplicació. Extraordinàriament rebel, en el còlon i el recte se solen trobar úlceres i cicatrius retràctils.

constants de radiació c. nom. f. pl.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 51, 114, 183
en radiation constants subst. pl.

crosta de radiació f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Pel·lícula d’1 a 3 cm de gruix formada a la superfície de la neu o d’una placa de regel a causa de la irradiació solar, on hi ha una recristal·lització completa en forma de glaç en cristalls allargats segons llur eix òptic, els quals apunten cap al Sol.
es corteza de radiación
fr croûte de radiation

delicte relatiu a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte relatiu als processos nuclears que posen en perill la seguretat col·lectiva.
es delito relativo a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes

detector de radiacions m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Dispositiu que serveix per a detectar la presència de radiacions.
en radiation detector subst.
es detector de radiaciones m.
fr détecteur de flux rayonné m., détecteur de radiation m.

dosi absorbida (de radiació) c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 97, 144
en absorbed dose (of radiation) subst.