Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureDräger, Heinrich (DEM)
 epònims
veurerager | ragera (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurerespiròmetre de Dräger (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureShy-Drager (DEM)
 epònims
veuresíndrome de Shy-Drager (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
Cerca rager a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Dräger, Heinrich n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Tècnic i fabricant alemany nat l’any 1898.
V.: respiròmetre de Dräger m.

rager | ragera m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
Sin. pref.: raier m.

respiròmetre de Dräger m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Comptador inferencial per a mesurar el volum corrent i el volum minut, a partir del nombre de revolucions d’un penell mogut pel corrent d’aire, quan aquest passa a través de dos rotors engranats.

Shy-Drager n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome de Shy-Drager.

síndrome de Shy-Drager f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Síndrome multidegenerativa del sistema nerviós caracteritzada per l’afectació del sistema nerviós autònom (disautonomia), associada o no amb degeneració del locus negre (parkinsonisme), del cerebel (atàxia) i de la banya lateral de la medul·la espinal. Les manifestacions clíniques de la disautonomia són hipotensió ortostàtica, incontinència urinària o retenció d’orina, hipohidrosi i alteracions de la motilitat intestinal i de les pupil·les. Pot presentar-se en forma de disautonomia aïllada o associada amb atàxia o parkinsonisme. El pronòstic és greu, car els malalts moren entre 7 i 10 anys després de l’inici de la malaltia.
Sin. compl.: insuficiència autònoma idiopàtica