Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 55 (545 registres)
veureaccelerograma (DGEOL)
 geofísica
veureadenograma (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureafàsia agramàtica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureagramatisme (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureagramatisme de Pick (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureanagrama (CINZ)
 zoologia
veureangiocardiograma (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangiograma (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureantibiograma (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantibiograma (DEM)
 farmacologia
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca rama a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accelerograma m.
Diccionari de geologia
geofísica
Enregistrament fet amb un acceleròmetre.
en accelerogram
es acelerograma
fr accélérogramme

adenograma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Examen del frotis del suc ganglionar, extret per punció d’un gangli limfàtic, consistent en el compte de cèl·lules al microscopi. Generalment sol presentar limfòcits (90-98 %), limfoblasts (1-3 %), i plasmòcits, reticulòcits i monòcits en petites proporcions.
Sin. compl.: adenocitograma

afàsia agramàtica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Agramatisme.
Sin. pref.: agramatisme m.

agramatisme m.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alteració del llenguatge que consisteix en l’ús d’oracions mancades de sentit gramatical, caracteritzada per l’omissió de categories gramaticals menors (connectors, articles, preposicions, conjuncions, terminacions flexives, etc.), la simplificació de les estructures sintàctiques i l’estil telegràfic.
Sin. compl.: afàsia agramàtica f., agramatisme de Pick m.
en agrammatism subst., Pick’s disease subst.
es agramatismo m., agramatismo de Pick m.

agramatisme de Pick m.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Agramatisme.
Sin. pref.: agramatisme m.

anagrama m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom format per la transposició de les lletres d'un mot o d'un grup de mots.
en anagram subst.

angiocardiograma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Impressió sobre una placa fotogràfica obtinguda per mitjà de l’angiocardiografia.
Sin. compl.: angiocardiografia

angiograma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Radiograma obtingut en angiografia.

antibiograma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Sensibilitat dels fongs, bacteris, etc., a l’acció d’alguns quimioteràpics (sulfamides, nitrofurantoïna, etc.).

antibiograma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
Determinació de la sensibilitat dels gèrmens als antibiòtics. És aplicat a l’estudi dels bacteris i, a vegades, dels fongs. Les tècniques més utilitzades es basen en la difusió en la massa d’un medi de cultiu sòlid, sembrat prèviament amb el germen en estudi, de l’antibiòtic que impregna un petit disc de paper dipositat sobre la superfície del medi; si el germen és sensible a l’acció no prolifera entorn del disc, mentre que si és resistent prolifera de manera uniforme. Bé que no sempre hi ha correlació entre els resultats obtinguts in vitro i els aconseguits in vivo, les dades que proporciona l’antibiograma són molt valuoses per al tractament de nombrosos processos infecciosos.