Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 128 (1.277 registres)
veureabrasar (VOCFOR)
 incendis forestals
veureabrasat (VOCFOR)
 incendis forestals
veureAbrashanow (DEM)
 epònims
veureabrasió (VOCFOR)
 dunes. acció del vent
 erosió, transport i sedimentació
veureabrasió (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureabrasió (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabrasió (DEM)
 cirurgia
 conceptes generals i de suport
veureabrasió (DEM)
 cirurgia
veureabrasió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 farmacologia
 gastroenterologia
veureabrasió (DEM)
 cirurgia
 dermatologia
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca ras a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abrasar v. tr.
Vocabulari forestal
incendis forestals

abrasat adj.
Vocabulari forestal
incendis forestals

Abrashanow n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Amputació d’Abrashanow.

abrasió f.
Vocabulari forestal
dunes. acció del vent
erosió, transport i sedimentació

abrasió f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Erosió causada pel frec i el xoc dels materials transportats per l’aigua, el vent, el glaç o les onades.
Ex.: Plataforma d’abrasió marina.
2. Desgast mecànic amb remoció del reblum.
3. Corrasió.
en abrasion
es abrasión
fr abrasion

abrasió f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en abrasion subst.
es abrasión f.
fr abrasion f.

abrasió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
conceptes generals i de suport
Acció de llevar o arrencar per fricció.
de Abrasion, Abschürfung
en abrasion
es abrasión
fr abrasion
it abrasione

abrasió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Acció de destruir, extirpar, exulcerar, separar, etc., quirúrgicament.
de Abrasion, Abschürfung
en abrasion
es abrasión
fr abrasion
it abrasione

abrasió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
farmacologia
gastroenterologia
Acció irritant dels purgants dràstics.
de Abrasion, Abschürfung
en abrasion
es abrasión
fr abrasion
it abrasione

abrasió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
dermatologia
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mètode emprat en dermatologia per a corregir una cicatriu viciosa per mitjà de la provocació d’una reepitelització. Pot ésser efectuada per procediments quirúrgics (dermoabrasió) o mitjançant substàncies càustiques, com l’àcid tricloroacètic (quimioabrasió).
en planing