Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureestratificar (ATGC)
 geografia
veureestratificar (DAGRIC)
 agricultura
veureestratificar el mapa de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestratificar el paisatge (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestratificar-se (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureinterstratificar-se (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureratificar (DJC)
 dret públic
veureratificar en el càrrec (DJC)
 dret
veureratificar-se (DJC)
 dret
Cerca ratificar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

estratificar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Disposar les capes o estrats d’un terreny.

estratificar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Disposar les llavors en capes d’arena o terra fina, alternativament, per aconseguir-ne una millor conservació i evitar-ne l’alteració.
es estratificar v. tr.

estratificar el mapa de sòls v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Establir una estructura o organització que resulta de dividir una coberta edàfica en unitats (delineacions) que agrupen sòls que presenten menor variació respecte a les propietats d’interès que els sòls del conjunt de la població (coberta edàfica).
Els estrats d’un mapa són les diferents cobertures que inclouen un mateix tipus de sòl, les delineacions que pertanyen a una mateixa unitat cartogràfica de la llegenda del mapa. La millor estratificació és la que estableix el nombre mínim de delineacions, sense que això incideixi en les interpretacions ni comporti una disminució en la utilitat del mapa.
Un mostreig estratificat consisteix a prendre una mostra de cada delineació que pertanyi a una mateixa unitat cartogràfica, la qual cosa permet determinar la variabilitat de les diferents propietats. En estudis detallats, alguns dels estrats poden ser objecte d’una estratificació addicional, amb la corresponent intensificació en les observacions.
V. t.: delineació f., estratificar el paisatge v. tr., estratificació espacial c. nom. f., intensitat tipològica de mostratge c. nom. f.
en to stratify the soil survey
es estratificar el mapa de suelos
fr stratifier la carte pédologique
gl estratificar o mapa de solos

estratificar el paisatge v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Representar o tractar de forma separada les capes d’informació que es troben superposades i que constitueixen un conjunt en una coberta geogràfica, i que han contribuït al llarg del temps a definir el paisatge. Les capes es poden referir a les geoformes, la vegetació, el tipus d’ús de terres, la litologia i el tipus de sòls, entre altres.
Es pot aplicar a la modelització per a una descripció geogràfica explícita del paisatge o per acomodar els objectius i les intervencions en l’espai. Cal distingir l’estratificació espacial i l’estratificació temporal.
V. t.: estratificació espacial c. nom. f., estratificació temporal c. nom. f., estratificació f.
en to stratify the landscape
es estratificar el paisaje
fr stratifier le paysage
gl estratificar a paisaxe

estratificar-se v. pron.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Formar estrats, dipositar-se formant estrats.
en to stratify
es estratificar
fr stratifier

interstratificar-se v. pron.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Un estrat nou, una formació nova, un litosoma nou, intercalar-se, entre dos estrats contigus, o termes d’una sèrie estratigràfica.
Ex.: Interstratificar-se un mantell de lava.
2. Alternar uns estrats amb d’altres de composició diferent.
es interestratificar
fr interstratifier

ratificar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer valedora o certa {alguna cosa que s’ha dit o fet}.
Ex.: El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemnava l’acusat a deu anys de presó.
Sin. compl.: confirmar1 v. tr., fermar1 v. tr., referendar1 v. tr.
es ratificar

ratificar en el càrrec c. v.
Diccionari jurídic
dret
Mantenir en el càrrec.
Ex.: L’alcalde va ratificar l’assessor d’urbanisme en el seu càrrec.
es ratificar en un cargo

ratificar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Confirmar alguna cosa que un mateix ha fet o dit anteriorment indicant que continua sent vàlida.
Ex.: Ens ratifiquem en la nostra declaració d’ahir.
es ratificarse