Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (145 registres)
veureacció areal (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureacció real (DJC)
 dret civil
 dret romà
veureacidesa real (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacidesa real (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureactiu no realitzable (DJC)
 dret mercantil
veureajudant de realització | ajudanta de realització (LBC)
 cinema
veurealta real (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureaptitud real de les terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaptitud real del sòl (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureàrea real (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Cerca real a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció areal c. nom. f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Ex.: L’anivellació és una acció areal.

acció real c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret romà
Actio in rem.
Sin. pref.: actio in rem c. nom. f.
es acción real

acidesa real c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. compl.: acidesa activa c. nom. f.
en actual acidity subst.
es acidez real c. nom. f.
fr acidité réelle c. nom. f., acidité actuelle c. nom. f.

acidesa real c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Acidesa efectiva.
Sin. pref.: acidesa efectiva c. nom. f.
es acidez real
eu azidotasun erreal
fr acidité réelle
gl acidez real, acedume real
pt acidez real

actiu no realitzable c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Actiu fictici.
Sin. pref.: actiu fictici c. nom. m.
es activo no realizable

ajudant de realització | ajudanta de realització m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en assistant director subst.
es ayudante de realización m. i f.
fr assistant à la réalisation | assistante à la réalisation m. | f.

alta real c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Acte administratiu per mitjà del qual la Tresoreria General de la Seguretat Social reconeix que una persona s’inicia en el desenvolupament d’una activitat sotmesa a la regulació del Règim de la Seguretat Social.
V. t.: alta a la Seguretat Social c. nom. f.
es alta real

aptitud real de les terres c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Idoneïtat de les terres per a un tipus d’ús (en anglès, Land Utilization Type, LUT) determinat, després de la introducció de millores menors, que són aquelles que no requereixen una inversió significativa de capital.
L’aptitud real pot diferir de l’aptitud actual, en el sentit que realitzant-hi únicament millores menors es poden aconseguir efectes positius. Per exemple, amb les accions següents: 1) la retirada de pedregositat superficial, 2) la utilització d’informació de sòls per ajustar l’aportació de nutrients, 3) la millora de les pràctiques de maneig habituals, 4) la capacitació tècnica dels agricultors o 5) l’ús de terres incultes.
V. t.: aptitud de la terra c. nom. f., millora major de la terra c. nom. f., millora menor de la terra c. nom. f.
en actual land suitability
es aptitud real de la tierra
fr aptitude réelle des terres
gl aptitude real da terra

aptitud real del sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Idoneïtat directa d’un sòl (incloent-hi paràmetres edafoclimàtics) per a un tipus d’ús determinat (producció d’un cultiu o d’una rotació de cultius específics, o altres usos), sense tenir en compte factors econòmics ni socials.
La distinció entre aptitud real del sòl i aptitud real de la terra deriva del contingut diferent dels termes sòl i terra. El terme sòl (en anglès, soil) té un sentit més restringit que terra o territori (en anglès, land), ja que aquests últims tenen en compte la classe de sòl, les formes del terreny (paisatge) i les implicacions humanes i socials en l’ús del territori. En diferents parts del món es poden trobar sòls idèntics, encara que, si difereixen els contextos i les condicions d’ús (cultiu, maneig, condicions de mercat o aspectes socials, entre d’altres), els resultats seran diferents en les dues terres.
Per establir l’aptitud real d’un sòl s’han desenvolupat sistemes d’avaluació de sòls, com ara la classificació de capacitat agrològica, entre d’altres.
V. t.: classificació de capacitat agrològica c. nom. f., avaluació de terres c. nom. f., sòl m., territori1 m., territori2 m., terra f. pl.
en soil suitability
es aptitud real del suelo
fr aptitude réelle du sol
gl aptitude real do solo

àrea real c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada