Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureacciĂł preferent (DJC)
 dret mercantil
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en concentracions (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en fraccions molars (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en molalitats (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Raoult (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veuredret de subscripciĂł preferent (DJC)
 dret
veureespècie preferent (DCA)
 biologia
veurefunciĂł preferent del bosc (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc
veureorientaciĂł preferent (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veurepreferentment (DJC)
 dret
Cerca referent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acciĂł preferent c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
AcciĂł privilegiada.
Sin. pref.: acciĂł privilegiada c. nom. f.
es acciĂłn preferente

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en concentracions c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law concentration basis subst.

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en fraccions molars c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law mole fraction basis subst.

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en molalitats c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law molality basis subst.

coeficient d’activitat referent a la llei de Raoult c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Raoult’s law subst.

dret de subscripciĂł preferent c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Dret preferent concedit als accionistes d’una societat sobre les accions emeses per a ampliar el capital.
es derecho de suscripciĂłn preferente

espècie preferent f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Espècie present en diverses comunitats, però que és més freqüent o més abundant en una comunitat determinada, de la qual és feblement característica.
en preferential species subst.
es especie preferente f.
fr espèce preféréntielle f.

funciĂł preferent del bosc c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenaciĂł. tractament del bosc

orientaciĂł preferent f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Orientació cristal·logràfica dels minerals metamòrfics que cristal·litzen simultàniament durant una fase tectònica d’acord amb un arranjament espacial dels eixos llargs donat per la direcció del camp d’esforços.
en preferred orientation, shape-preferred orientation
es orientaciĂłn preferente
fr orientation préférentielle

preferentment adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb preferència.
Ex.: Segons la convocatòria, un dels requisits és tenir un títol de doctor o llicenciat, preferentment en dret.
es preferentemente