Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (60 registres)
veureAnàlisi del Registre Comercial de Fauna i Flora en el Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veureanotació al Registre Civil (DJC)
 dret civil
veurearqueta de registre (DCA)
 arquitectura
veurecertificat del Registre Civil (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecontraregistre (DJC)
 dret
veureencarregat del Registre Civil | encarregada del Registre Civil (DJC)
 dret civil
veurellibre del Registre Civil (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurepou de registre (DCA)
 residus
veurepou de registre (LMC)
 construcció
veureregistre (VOCFOR)
 instruments de mesurament i eines
Cerca registre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Anàlisi del Registre Comercial de Fauna i Flora en el Comerç n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TRAFFIC
ciències polítiques
Xarxa mundial establerta per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (UICN) i el Fons Mundial per a la Natura (WWF) amb oficines repartides per les àrees clau del tràfic il·legal d’espècies, que té per missió el control del comerç internacional d’espècies animals i vegetals i dels productes que en deriven, a més de donar suport al Conveni sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES) i d’executar-lo.
en Trade Records Analysis of Fauna and Flora in Commerce n. pr.
es Análisis de los Registros del Intercambio de Fauna y Flora en el Comercio n. pr. m.
fr Analyse des registres du commerce de la faune et de la flore n. pr. f.

anotació al Registre Civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nota que una persona fa constar en els llibres del Registre Civil.
es anotación en el Registro Civil

arqueta de registre f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Arqueta on es pot prendre una mostra d’aigua.
V. t.: pericó m., registre m.
en register box subst.
es arqueta de registro f.
fr regard de visite m.

certificat del Registre Civil c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document públic que permet conèixer els assentaments del Registre Civil.
es certificación del Registro Civil

contraregistre m.
Diccionari jurídic
dret
Registre fet per a comprovar-ne un altre.
es contraregistro

encarregat del Registre Civil | encarregada del Registre Civil c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona que s’ocupa de vetllar perquè el Registre Civil concordi amb la realitat.
es encargado del Registro Civil |encargada del Registro Civil

llibre del Registre Civil c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document en què consta de manera oficial el naixement, la filiació, els noms i els cognoms, l’emancipació, la nacionalitat, el veïnatge, el matrimoni, l’absència i la defunció de les persones.
es libro del Registro Civil

pou de registre m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Pou de control.
Sin. pref.: pou de control m.
en manhole subst.
es pozo de registro m.
fr regard m.

pou de registre m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Kontrollschacht
en manhole
es pozo de registro
fr regard

registre m.
Vocabulari forestal
instruments de mesurament i eines