Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureaigua de llorer reial (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
 pneumologia
 toxicologia
veureaudiència reial (DJC)
 història del dret
veureAudiència Reial de la Corona d’Aragó (DJC)
 història del dret
 institució
veureCancelleria Reial (DJC)
 història del dret
 institució
veurecèdula reial (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurecranc reial (DPESCA)
 pesca
veureEstatut Reial (DJC)
 història del dret
veuregelea reial (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
veuregelea reial (DRAMAD)
 ramaderia
veurejutge de la cort reial (DJC)
 història del dret
Cerca reial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua de llorer reial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
pneumologia
toxicologia
Aigua aromàtica destil·lada obtinguda de les fulles fresques del llorer reial. Els seus principis actius són l’àcid cianhídric i l’aldehid benzoic. És metzinosa i fou emprada a petites dosis com a calmant de la tos.
V.: aigua de llorer-cirer f.

audiència reial c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Actuació del sobirà o sobirana exercida juntament amb membres de la Cort, en la qual, en relació directa amb els súbdits, n’escoltava les súpliques i peticions, fossin judicials o no, i se n’ocupava.
V. t.: Audiència Reial de la Corona d’Aragó n. pr. f., Reial Audiència de Barcelona n. pr. f.
es audiencia real

Audiència Reial de la Corona d’Aragó n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Institució única i itinerant durant l’edat mitjana a la Corona d’Aragó amb competències de govern i de justícia.
Sin. compl.: Audiència del Rei n. pr. f.
V. t.: audiència reial c. nom. f., Reial Audiència de Barcelona n. pr. f.
es Audiencia del Rey, Audiencia Real de la Corona de Aragón

Cancelleria Reial n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Òrgan suprem de manifestació i autenticació de l’activitat jurídica del monarca.
es Real Cancillería

cèdula reial c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Cèdula en què es concedeix una gràcia o es pren alguna providència.
es cédula real

cranc reial m.
Diccionari de pesca
pesca
es cangrejo real m.

Estatut Reial n. pr. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Codi polític de la monarquia espanyola aprovat pel Reial decret del 10 d’abril del 1834 per la reina governadora Maria Cristina, vídua de Ferran VII, en nom de la seva filla Isabel II.
es Estatuto Real

gelea reial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
Substància nutritiva, fluida i transparent, rica en glúcids, proteïnes i vitamines, que és secretada per les abelles. És emprada per a alimentar la reina i les larves destinades a ésser reines. En terapèutica el seu ús es limita, quasi exclusivament, a tractaments tonificants gerontològics.

gelea reial f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Substància nutritiva, fluida i transparent, rica en glúcids, proteïnes i vitamines, que segreguen les abelles obreres per alimentar les larves durant els primers dies de vida i també les reines.
es jalea real f.

jutge de la cort reial c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jutge que, durant l’edat mitjana, formava part de l’Administració de justícia reial de la Corona d’Aragó.
es juez de la corte real